E-Bülten

Anket

  ORUÇLU KÖYÜ CAMİİ, ZEYTİNLİK MERKEZ CAMİİ, ZEYTİNLİK TÜRBELERİ, ORUÇLU KÖYÜ GÜMRÜK BİNASI, FERHATLI KÖPRÜSÜ VE BERTA KÖPRÜSÜ "ARTVİN BERTA KÖPRÜSÜ AÇIK HAVA KÜLTÜR VE SANAT GALERİSİ " ŞEKLİNDE PAKET OLARAK DÜZENLENSİN Mİ?

Hava Durumu

Döviz

1 $ = TL 1,00
1 € = TL 1,00
178193 Ziyaretçi

DUTLU KÖYÜNE SULAMA SUYUNUN GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDAN DA Bizi Tanıyın

DUTLU KÖYÜNDE BULUNAN

 TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLAR

 

 

         Dutlu Köyü Papart Suyu Çiğora suyunun kesiştiği yerin merkezindedir. O nedenle eskiden tabii yol olan dere yatağı esas alınan ana yolların kavşağı bir yerdedir. Şöyle ki; Köyümüzde ekili araziye hakim vaziyette KAPAN kalesi vardır. Bütün tarih kitaplarında adı geçen ve her akşam meraklıların uğrak yeri olup yamaçlarında definecilerin kendilerine kolaylık olsun diye bıraktıkları (her an vardır ). KAZMA,KÜREK ve DEMİR KÜSKÜ (LOM) sesleri ile sabahlara kadar ALTIN aranan Pareht kalesi ile irtibatlı Cvariskev kalesi vardır. Bu kale ana yolun karşısında olup heybeti uzaktan görünmektedir.

 

         Bu köyde Meydancık Vadisini Şavşat ve Ardahan'a irtibatlandırılan ve bütün örselemelere rağmen ayakta kalabilen KEMER KÖPRÜ halen özelliğini korumakta ve tüm ihtişamıyla görenleri hayrete düşürmektedir. Derin kanyon,korkunç kayalıkların ve hakkında birbirinden ilginç hatıraların anlatılığı mağaraların bulunduğu Mikelet yolu üzerinde olup son döneme kadar ulaşımı temin etmekte idi. Korunduğu takdirde gelecekte turistlerin uğrak yeri olması işten bile değildir. Orijinal kesme taşlardan yapılmış olup definecilerin önemli uğrak yeridir. Hemen karşısında yüzlerce sene önce yalçın bir kayanın 45-50 metre yüksekliğine çakılmış olan ve çeşitli rivayetlerin anlatıldığı kazıklarda su köprünün önemini ve büyüsünü arttırmaktadır.

 

         İnasminda (Otkilde) Mağarası, Mikelet  kaplıcalarına giden yolda kemer köprüye varmadan 100 metre uzaklıktadır. Yüksek bir merdivenle çıkılır. Giriş yeri büyükçe olup gittikçe daralmaktadır. İçerisi nemli olup kıvrımlıdır. Ayrıca yörede pek rastlanmayan YARASA kuşları bu mağaraya mahsustur. Bununla ilgili daha geniş yazıyı bu yıl yapılacak olan kamera ve resim çekimli hazırlıklı bir geziden sonra gerek Meydancık ve gerekse Turizm Dergilerinde yayınlanacaktır. Mağaradan içeri bırakılan bir koçun dağın içinden geçerek 2 km uzaklıkta bulunan Erikli köyünden çıktığı rivayet edilir.

 

         Cvariskev Mağarası, bu mağarası bir araştırma ekibi ile kameraya almış ve incelemiş olan Mehmet Fatih Kurt ve ekibinden dinleyelim :

 

         -Keşfedilmemiş güzellikleri, ilginç görünümü ve insanları hayretler içinde bırakan yapısıyla önemli turistik mekanlarından biri olmaya namzet bir mağara. Mağaraya ulaşmak için hem dayanıklı hem de sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü yöreyi en iyi bilen köylüler bile mağaranın yerini bulmakta zorlanabiliyorlar. Fakat mağaraya ulaştığınız zaman karşılaştığınız görüntü insana bütün yorgunluklarını unutturacak güzellikte

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                İŞ  SÖZLEŞMESİ

 

          

             Kocaeli İlinde merkezi bulunan   İzmit – Artvin  Şavşat  İlçesi  Dutlu Köyü ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma  Dayanışma ve Kültür Derneği ve Dutlu Köyü Muhtarlığı  tarafından Dedelerimiz tarafından  100  Yıllar önce yapılmış olan Kotela’ dan  başlayıp Dutlu Köyü’ ne gelen Kotela Menbaından  alınan Karısaklavi mevkiinden geçerek  nihai Dutlu Köyüne  akacak olan  sulama suyu yapımı  ile ilgili olarak  aşağıda sıralanan şartlara uyması için ;  bu su kanalının işçiliğini  taşeron  olarak Ağrı  İli  Patnos İlçesi  Dedeli  Nahiyesi  Nüfusuna kayıtlı aynı adreste ikamet eden  Mehmet Oğlu  1961  doğumlu  Fehim Zengin’ e verilmiştir. Buna  göre sulama kanalının

          1 – Ebatlar  40 x 60   cm  olacaktır.

          2 -  Metresi  850.000.-TL  olacaktır.

          3 -  Su  Karısaklavda teslim alınacaktır.

          4  - 250.000.000.-TL   Başlangıçta  avans verilmiştir.  12.07.2001  günü  250.000.000.-TL  Fehim  Zengin’ e havale edilecektir.  15.07.2001  tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi  Yılmaz ÖZCAN  yetkili olacaktır.

          5  -  Muhtar Mürsel ALTUN   işin yürütülmesinde  haftada 2  kere kontrol etmekle sorumludur. Haftada  iki kez  kanal yapımına bakıp kontrol edecektir(Bu  madde Fehim ZENGİN’ in isteği ile konulmuştur)

           6  -  İş esnasında meydana gelebilecek  iş kazalarından  işveren sorumlu değildir.

           7  -  Haftanın  Perşembe günü kumanya için  taşerona araç tahsis edilecektir.

           8  -  Su Karısaklavda teslim alındığının ertesi günü bakiye tutar olan …….. metre  x 850.000.-TL  hesabı yapıldıktan sonra  ödenen avanslar düşülüp kalan tutar ödenecektir.

           9  -  Dereler Muhtar Mürsel Altun tarafından temin edilerek getirilecek borularla sellere  mukavim şeklinde yapılacaktır.

          10  -  Kanallar açıldıktan sonra  gelecek tarihten  onarım için (Karisaklava su aktarılmadan önce)  muhtar tarafından hasar,  işçilik bedeli tespit edildikten sonra 2. karşılığı taşerona ödenir.

           11 -  İş bu sözleşme şartlarına  uyulmadığı takdirde tek yönlü olarak işveren Dernek tarafından feshedilir.

           12  -  İhtilaf halinde Şavşat Mahkemeleri yetkilidir. Şavşat  10.07.2001

 

İŞVEREN                                         HAZİRUN                                          TAŞERON

  Zeki  KURT                                    Ali YAMAÇ                           Fehim  ZENGİN

Yönetim Kurulu  Üyesi                     Köy halkından

    

 

Yukarıdaki sözleşmenin doğruluğunu  içindeki imzaların  şahısların kendilerine ait olduğunu tasdik ederim. 

10.07.2001               

 

                                                                                                                   .....                                                     

                                                                                                    Dutlu Köyü  Muhtarı

 

 

 

                                                      İŞ  SÖZLEŞMESİ

 

             Kocaeli İlinde merkezi bulunan   İzmit – Artvin  Şavşat  İlçesi  Dutlu ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma  Dayanışma ve Kültür Derneği ve Dutlu Köyü Muhtarlığı  tara-fın-dan Dedelerimiz tarafından  100  Yıllar önce yapılmış olan Kotela’ dan  başlayıp Dutlu Köyü’ ne gelen Kotela Menbaından  alınan Karısaklavi mevkiinden geçerek  nihai Dutlu Köyüne  akacak olan  sulama suyu yapımı  ile ilgili olarak  aşağıda sıralanan şart-lara uyması için ;  bu su kanalının  işçiliğini  taşeron  olarak  Artvin  İli   Şavşat  İlçesi  Meydancık Nahiyesi  Dutlu Köyü Nüfusuna kayıtlı aynı adreste ikamet eden Ahmet   Oğlu 1961  doğumlu Zekeriya KAYABAŞI’ na verilmiştir. Buna  göre sulama kanalının

          1 – Su Samgliyette teslim alınacaktır. Ebatlar  40 x 60   cm  olacaktır.

          2 -  Aslında Oba Köyünün yapması gerektiği halde tüm uyarılara rağmen şimdiye kadar (20.05.2003) yapılmayan   Dabi Gadasahedavi – Hasta taksiti ile  Cami Mahallesi ile Davitet  ile  Parnuh mahallelerinin  hissesine düşen  Hasta taksit - Samgliyet arasında çeşitli kişilerin yapmaları gerektiği halde yapmadıkları için  kazınmayan yerlerin metresi =1.000.000.-TL  olacaktır.

          3 -  Su  Samgliyet’ te  teslim alınacaktır.

4        - 250.000.000.-TL Başlangıçta  avans verilmiştir.  01.06.2003 günü

=250.000.000.-TL  Zekerya KAYABAŞI’ na havale edilecektir.  01.06.2003  tarihinden itibaren Yönetim Kurulu  Başkanı  Seyfettin BİLİR  yetkili olacaktır.

          5  -  Dernek   işin yürütülmesinde  haftada 2  kere kontrol etmekle sorumludur. Haftada  iki kez  kanal yapımına bakıp kontrol edecektir (Bu  madde Taşeronun  isteği ile konulmuştur)

           6  -  İş esnasında meydana gelebilecek  iş kazalarından  işveren sorumlu değildir.

           7  -  Çıkış ve iniş için  iki gidiş gelişe sefer başı =150.000.000.-TL olarak toplam  =300.000.000.-TL  araç tahsis edilecektir .

           8  -  Su  Samgliyette   teslim alındığının ertesi günü bakiye tutar olan …….. metre  x1.000.000.-TL  hesabı yapıldıktan sonra  ödenen avanslar düşülüp kalan tutar(Bakiye) ödenecektir.

           9  -Dabi Gadasahedav–Opizara arası önceki yıllarda yapılan kanal için=20=Yev- miye;  Karısaklav  -   Kotela   arası önceki yıllarda yapılan kanal için= 20=yevmiye veril-miştir. Yevmiyenin günlüğü  =30.000.000.-TL  ile toplam=1.200.000.000.-TL ödenecek.  

          10  -  Dereler Muhtarlıkça  temin edilerek getirilecek borularla sellere  mukavim şeklinde yapılacaktır.

          11  -  Kanallar açıldıktan sonra  gelecek tarihten  onarım için (Samgliyete  su aktarılmadan önce)  dernek  tarafından hasar,  işçilik bedeli tespit edildikten sonra 2. karşılığı taşerona ödenir.

          12 -  İş bu sözleşme şartlarına  uyulmadığı takdirde tek yönlü olarak işveren Dernek tarafından feshedilir.

13    -  İhtilaf halinde Şavşat Mahkemeleri yetkilidir. Şavşat  20.05.2003

H A Z İ R U N

İŞVEREN  V.                                     HAZİRUN           TAŞERON                      BAŞKAN                

Yılmaz ÖZCAN                                  Ali YAMAÇ   Zekerya  KAYABAŞI     Seyfettin BİLİR 

Y.K. Üyesi       Köy halkından    Köy halkından                                                          Başkan

    

 

 

Yukarıdaki sözleşmenin doğruluğunu  içindeki imzaların  şahısların kendilerine ait olduğunu tasdik ederim.  21.05.2003                                                             Mürsel ALTUN

                                                                                                                 Dutlu Köyü  Muhtarı

 

 

 

 

 

 

 

İzmit – Artvin Şavşat İlçesi  Dutlu ve Sebzeli Köyleri

Kalkındırma  Dayanışma Ve  Kültür Derneği

Kuruluş Tarihi : 04.04.2001

Kod  No             : 41-017/015

Üstün  Sok.  No: 80

YENİDOĞAN - İZMİT                                                                        İzmit   05.11.2003                        

      

 

                            Artvin Köy Hizmetleri  İl Müdürlüğüne

                                                                              ARTVİN

Özü : 1 -   11/08/2003  Tarih ve  B021KHZ4080006/00420-05484

                 Sayılı  önyargılı  İdare Boşluğu  zamanına ait  yazı hk.

2 – Köylere Hizmet Götürme Birliği ödeneğinden istifade ettirilmemiz hk.           

          

            Artvin Valiliği’ ne   24.06.2003 tarihli  Yardım Talebi ve  2001 Yılı  Keşif Projesinin Güncelleştirilmesi  istemli  dilekçemizi  aynı gün  Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne verdik(Ek:1). Bu dilekçemize cevap alamadık.

              Daha sonra verilen  dilekçemize de cevap alamadık.  Ancak,

              Artvin Köy Hizmetleri Müdürlüğünce 11/08./2003  tar. ve B021KHZ4080006/ 00420-05484  Sayı ile  tamamen gerçek dışı, sübjektif  varsayımlardan kaynaklanan  adeta HASMANE bir cevap verilmiştir. Bu cevap  gerçeği yansıtmamaktadır.   Şöyle ki,

                Suyun bendinden köye kadar ki mesafesi  23  km dir.  Kanal  açma işini kendi imkanlarımızla 3  yılda tamamlayarak İHYA ETTİK. 

                Dedelerimizin 100  yıl öncesinde tahta küreklerle yaptıkları seviyeye ancak geldik. 

                Bu bir vakıa. 

                Yapılan  yeni bir şey değildir.  Buna rağmen adeta bu çalışmalar ve 100  yıllık bir emek göz ardı edilmek istenmektedir. 

               1 -  Mahicar  Deresi bir dereden ibaret olmayıp üç ayrı dereden müteşekkildir. Esas Kaynağı olan yer ise  DOKUZ  PINARLAR  denen  Karçal Dağının zirvesine 750  metre mesafedeki ana  deredir. 

                Bu dereden dedelerimizce  alınan sular 100  yılı aşkın bir süredir  Dutlu ve Oba Köyüne akmaktadır. Bu bir gerçektir.  İnkarı  kabil değildir.

                Hesaplamalardan bahsedilmektedir.  Tesisin maliyeti  1,8  Trilyon olarak varsayılmıştır.  Kendilerince 2001 Yılında verilen keşif özeti gibi bir dökümlü özet  güncelleştirilememiştir. Tek tek döküm yapılmamıştır. Dolayısıyla bu kadar emek görmezden gelinmiştir  en basit tabirle  de  HAFİFE ALINMIŞTIR. Kalem kalem döküm yapılmamıştır.  Kaldı ki,

               Bu tesisin maliyeti 600-700  milyar TL civarını  aşmaz.  Aştığı takdirde kendimiz tamamlayacağız.  Kurumun burada belirttiği 1.8 Trilyon  tutar  en az 3 – 4  kat ABARTILMIŞTIR.              

               Köyde sulanabilecek arazi  2000  dönümdür.

               Fayda /  maliyet analizi hesaplamaları yapılmamıştır. Köyde yetişen ve yetişebilecek ürün potansiyeli  araştırılmamıştır.  Varsa böyle bir araştırma  bunu da görmek isteriz. “ Dekara maliyet 15 katı kadar olmaktadır”  ifadesi  subjektiftir. 

2        -  Çağlayan  Köyü  ile Suyun kullanımı konusunda temelden bir ihtilaf

yoktur.  Suyun eskisi gibi açık  kanal (Büyükbaş malın su içmesi için) ile bir müddet götürüldüğü takdirde  buna muhalefet edilmemektedir.   3 km. lik yere boru konmaması rica edilmiştir. Biz de buna uyacağız. 

           Çağlayan Köylülerinin hepsinin babaları veya dedeleri de bu kanalda bizzat çalı-şarak Köyümüze su getirilmesine  bedenen;   çalışanlara köyden meyve,  sebze,  yemek  götürmek ile  de  malen katkıda bulunmuşlardır.  Bu durum ihtilafsızdır.   Kaldı ki,

              Dutlu Köyünden Dutlu Yaylasındaki  ilk bendi (Opizara)  arası  15  Km. lık yer  ihtilafsızdır.  15 Km lık yer yapıldığı  ve   OPİZARA DERESİ suyu  boruya alındığı takdirde  Sulama suyu ihtiyacımız büyük oranda  hal olacaktır. Bu inşaatın bitimine kadar da diğer Mahicar deresi probleminin  kanuni prosedürünün de  biteceği kanaatindeyiz.

               Mahicar  deresi suyu doğrudan Çoruh Nehri’ ne Türkiye’ nin en son uc köyü olan Mısırlı’ da  karışmaktadır.  Meydancık Köyü ile hiç ilgisi yoktur. Açıkça böyle bir problem üretilmek istendiği kanaati oluşmaktadır. 

              Düğüme düğüm atılmak istenmektedir.

              Ki devlet problem üretmez,  problem çözer.

3        -  Cevap “Bugüne kadar yapılan uygulamalar, su iletim hattının çok fazla uzun

(!) olması durumunda işletme problemleri, su iletim hattının geçebileceği güzergahın topoğrafik yapısı, sulanması istenen arazinin konumu, topoğrafik yapısı ve bitki deseni dikkate alındığında, istenilen tesisin  Devlet Yatırımı olarak yapılması mümkün görülmemektedir"  ifadesi  ile bitmektedir.   ACABA,

                Kurumun arazinin topoğrafik yapısı, sulanması istenilen arazinin konumu, bitki deseni konusunda somut bir araştırması var mıdır ?  Varsa bize de anlatılırsa aydınlanırız.  Hiç mi olumlu tarafı yoktur.

          Bize isnat edilenleri  kabul   edebiliriz ancak  DEDELERİMİZİN  ÇALIŞMALARINI GÖRMEMEZLİKTEN GELENLERİ  İNSAFA  DAVET  EDİYORUZ  BU KİMSELERİN BÖYLE BİR MAKAMDA BULUNMALARI  BÜYÜK  KAYIPTIR.                 Hülasa,  

                Makamınızdan,

                Köy Hizmetleri Müdürlüğünün objektiflikten yoksun yazısının dikkate alınmamasına,

                1 -  24 Haziran 2003  tarihli dilekçemizin de işleme konmasına,

                2 – Yayla yolumuz  % 3  meyille yapılmaktadır. 15  km’ lık yerin 12 km’si tamamlanmıştır.  Kalan 3  km. nin tamamlanmasına,

                3 – Zaman ve emek tasarrufu için (en az  %  35) Sulama suyunun  yolun üstünden gelecek şekilde Yol ile  entegrasyonunun sağlanmasına,

                4 – Su kaybının önlenmesi için  200/225 mm  6   atü  PVC  boru  için tahsisatın çıkarılmasına,

                5 -  Bu çalışmaların  gönlü köylü için atacak  Mühendis  gözetiminde  yapılmasına, 

                Bu hizmetlerin görülebilmesi için ayrıca

                6 – Artvin İl  Özel İdaresinin  Köylere Hizmet Götürme  Birliği’ ne ayırdığı ödenekten  kanalizasyon, tuvalet, içme suyu, Sulama Suyu, ışıklandırma  gibi  köyümüzün altyapı hizmetleri için tahsisatına

                     Karar verilmesi hususunu emir ve müsaadelerine arz ve talep ederiz.

                                                                                                                     Saygılarımızla,

  GEREĞİ  İÇİN

1 - Artvin Valiliği

2 - Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü

3 -

...

BİLGİ İÇİN

1 -  Artvin Köy Hizmetleri Müdürlüğü

2 – Şavşat Kaymakamlığı

3  - Artvin Valiliği

4 -   DSİ   Genel Müdürlüğü

5 -   Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

6 -   Başbakanlık

7 -   Sayın Orhan  YILDIZ (Artvin Milletvekili)

8 -   Sayın  Yüksel ÇORBACIOĞLU (Artvin Milletvekili)

                                                        

 

                                         

               Bu anda söyleyeceğimiz bir söz üzerine şimdiye kadar görünmeyen İdarecilerimiz(devlet) aslan kesilecek  maalesef  3 yıldır çalışmalarımızı görmemezlikten gelmektedirler.

                Sulama Müdürü üç yıllık çalışmamız sırasında kendisini defalarca haberdar etmemize rağmen bir kere bile yanımıza gelmemiştir.

                Olduğundan da şüpheliyiz. Olsaydı imzasını görürdük.

                                  

 

 

 

 

 

İzmit – Artvin Şavşat İlçesi  Dutlu ve Sebzeli Köyleri

Kalkındırma  Dayanışma Ve  Kültür Derneği

Kuruluş Tarihi : 04.04.2001 Kod  No  : 41-017/015

Üstün  Sok.  No: 80 YENİDOĞAN - İZMİT

                                                             Valilik Makamına

                                                                             ARTVİN

Özü : 1 -11/08/2003   Tarih  ve  B021KHZ4080006/00420-05484

                    Sayılı  önyargılı  İdare Boşluğu  zamanına ait  yazı hk.

2 – Köylere Hizmet Götürme Birliği ödeneğinden istifade ettirilmemiz hk.                  

              Artvin Köy Hizmetleri Müdürlüğüne .......11/08./2003  tar. ve B021KHZ4080006/ 00420-05484  Sayı ile  tamamen gerçek dışı, sübjektif  varsayımlardan kaynaklanan  adeta HASMANE bir dilekçe verilerek köyümüze su getirilmesi engellenmiştir. Bu dilekçe gerçeği yansıtmamaktadır.   Şöyle ki,

         Suyun bendinden köye kadar ki mesafesi  23  km dir. Kanal  açma işini kendi imkanlarımızla 2001 yılında başlayarak 3  yılda tamamlayarak İHYA ETTİK. 

         2001 Yılında  8400 metre kazdık.

         2002 Yılında 11000 metre kazdık ve önceki yıl yapılan 8400 m.’yi  temizledik.,

         2003 Yılında   3600 metre kazdık ve önceki yıl yapılan 19400 m. yi temizledik.

         2001 yılında  8400 metrelik yeri yaparken Artvin Valiliğine başvurduk. Valilik çalışma yaptı.

          Tarafımıza  hem keşif özeti (Ek:1);  Hem de  70.000.000.000.- Artvin İl Özel İdaresin-den tahsisat çıkardı. Ancak, kendileri ile hiçbir ilgisi olmayan Çağlayan Köyü  Muhtarı kanala mesnetsiz gerekçelerle müdahale etti.

         Tahsisat geri çekildi.  2002, 2003, 2004  yılı tahsisatlarımız da otomatik olarak

engellendi. Köyün büyük maddi ve manevi kaybı oldu bu kayıp artarak devam ediyor. 

Bu yetmezmiş gibi şimdi de başlanmış olan proje çalışmalarını baltalamak için dilekçe verilerek  köyün  can damarı kesilmek istenmektedir.           

         Kanal  açma işini kendi imkanlarımızla 3  yılda tamamlayarak İHYA ETTİK. 

         Dedelerimizin 100  yıl öncesinde tahta küreklerle yaptıkları seviyeye ancak geldik. 

         Yapılan  yeni bir şey değildir.  Buna rağmen adeta bu çalışmalar ve 100  yıllık bir emek göz ardı edilmek istenmektedir.

         Biraz ön bilgi vermemiz gerekmektedir: 

         1 -  Suyun kaynağı olan  Mahicar  Deresi bir dereden ibaret olmayıp üç ayrı dereden müteşekkildir. Esas Kaynağı olan yer ise  DOKUZ  PINARLAR  denen  Karçal Dağının zirvesine 750  metre mesafedeki ana  deredir. 

         Bu dereden dedelerimizce  alınan sular 100  yılı aşkın bir süredir  Dutlu  köyüne akmaktadır. Bu bir gerçektir.  İnkarı  kabil değildir. Kaldı ki,

           Bu tesisin maliyeti 600-700  milyar TL civarındadır.  Bu  çalışmayı  en kısa zamanda tamamlayacağız.  Köyde sulanabilecek arazi  2000  dönümdür.

           2 -  Çağlayan  Köyü  ile Suyun kullanımı konusunda temelden bir ihtilaf

yoktu.  Suyun eskisi gibi açık kanal  ile getirilmesi ve sürekli çalıştırılması bu çağda mümkün değildir.  Buna biz razı olsak ve  kabul etsek dahi  dedelerimiz :

           Elektriğin, motorun,  tekerleğin,  uçağın, helikopterin,  radyonun, televizyonun,  seri kitap basımının,gazetenin,derginin,fırının,kütüphanenin,demir küreğin–kazmanın,sürünen demir- çelik dağın (dozerin),  lağım atmak için gerekli olan ve matkapla  günde iki tane delik açabildiğimiz delgi yerini tutan  tabancanın, lastiğin (çarık giydiğimizden dolayı lastik denince bize göre lüks olan lastik ayakkabı), telsizin, telefonun ve HELE CEP TELEFONUNUN,  İNTERNETİN  olmadığı ; ulaşımın  eşekle yapıldığı,  tahta barakalarda dağ başında  aylarca  yatıp kalktığı ve ulaşım aksaması  nedeniyle gıda için  ot otlandığı,  savaş şartları nedeniyle uğranılan  kıtlık ve  RUS ASKERLERİ  VE  EŞKİYANIN  TALANI,  ÇAPULCULUK nedenleriyle  çektiğimiz açlık kıskacında kıvrandığımız, kendi ekmeğimizi kendimizin pişirdiği  şartlarda getirdiğimiz suyu......

           Yukarıdakilerin tümünün olduğu bir çağda getiremeyen torunlarından utanç duymaları, kemiklerinin yattıkları yerde sızlaması  düşünen, akli olan herkesin vicdanını sızlatacaktır.  Ayrıca düşüneceklerdir ki,

           Haydı torunlarımız bunu başaramadılar,düşünemediler, güçleri yetmedi acaba. Bu acıklı durumu gören yetkili ve etkili bir kimse de mi yoktu?  Neden onlar sahip çıkmadı, diyeceklerdir.

           Bizde bir söz vardır.  Affınıza sığınarak ;  öküze, ata, eşeğe  işkence yapıp daha ağır yük yükleyen, çok çalıştıran, beslenmesine dikkat etmeyenler için,

           “Hayvanın dili yok, sahibinin dini”

           Acaba bu köye sahip çıkacak kimse yok mu ?

           Kötü niyetli kişilerin elinde zebun olmak bu halkın kaderi midir ?              

Bizim tahta kürekle getirdiğimiz suyu bunlar bu çağda getiremiyorlar, çalıştıramıyor -lar diyerek Bizlerden utanç duyacaklardır.

           Çağlayan Köylülerinin hepsinin babaları veya dedeleri de bu kanalda bizzat çalı-şarak Köyümüze su getirilmesine  bedenen;   çalışanlara köyden meyve,  sebze,  yemek  götürmek ile  de  malen katkıda bulunmuşlardır.  Bu durum ihtilafsızdır.   Öncelikle,

           Dutlu Köyünden Dutlu Yaylasındaki  ilk bendi (Opizara)  arası  15  Km. lık yer  ihtilafsızdır.  15 Km lık yer yapıldığı  ve   OPİZARA DERESİ suyu  boruya alındığı takdirde  Sulama suyu ihtiyacımız büyük oranda  hal olacaktır. Bu inşaatın bitimine kadar da diğer Mahicar deresi probleminin  kanuni prosedürünün de  biteceği kanaatindeyiz.

       Mahicar  deresi suyu doğrudan Çoruh Nehri’ ne Türkiye’ nin en son uc köyü olan Mısırlı’ da  karışmaktadır. Vadide bulunan Mısırlı, Taşköprü, Meydancık Köyleri  ile hiç ilgisi yoktur. Açıkça böyle bir problem üretilmek istendiği kanaati oluşmaktadır. 

       Düğüme düğüm atılmak istenmektedir.

       Ki devlet problem üretmez,  problem çözer.  Devlet memuru olan muhtarın bu tutumu Devlet tarafından  sorgulanmalıdır.  ACABA,

       Tarım  İl Müdürlüğünce  acil olarak,  sulanması istenilen arazinin konumu, bitki deseni konusunda somut bir araştırması  yapıldığı takdirde iddiamız doğrulanacak ve mağduriyetimiz önlenecektir.Fayda/maliyet analizi hesaplamaları yapılmamıştır. Köyde yetişen ve yetişebilecek ürün potansiyeli  araştırılmamıştır.  Verilecek her karar bu açıdan değerlendirilmelidir.   

           Bize isnat edilenleri  aldırmayız ancak DEDELERİMİZİN ve şimdiki  ç. köyü  torunlarının muhalif olduğu  ÇAĞLAYAN  KÖYÜ  ATALARININ  DÜŞÜNCE VE ÇALIŞMALARINI GÖRMEMEZLİKTEN GELENLERİ   İNSAFA  DAVET  EDİYORUZ   BÖYLE YIKICI BİR TEKLİFLER YAPMA BAHTSIZLIĞINA EREN  KİMSELERİN BÖYLE BİR MAKAMDA BULUNMALARI  BÜYÜK  KAYIPTIR, TALİHSİZLİKTİR. Kaldı ki, bunu yapan kişinin muhtar olduğu ve maalesef öğretmen emeklisi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.    Hülasa,  Makamınızdan,

             1 - Proje çalışmalarımıza aykırı olarak  objektiflikten yoksun,  husumet içerikli, kimseye bir şey kazandırmayan   ç. köy yazısının dikkate alınmamasına,

             2 -  24 Haziran 2003  tarihli dilekçemizin de işleme konmasına,

             3 – Yayla yolumuz  % 3  meyille yapılmaktadır. 15  km’ lık yerin 12 km’si tamamlanmıştır.  Kalan 3  km. nin tamamlanmasına,

             4 – Zaman ve emek tasarrufu için (en az  %  35) Sulama suyunun  yolun üstünden gelecek şekilde Yol ile  entegrasyonunun sağlanmasına,

  5–Su kaybının önlenmesi için 200/225 mm 6  atü  PVC  boru  için tahsisatın çıkarılmasına,

5        -   Bu çalışmaların  gönlü köylü için atacak  Mühendis  gözetiminde  yapılmasına,

      Bu hizmetlerin görülebilmesi için ayrıca

          7 –  Artvin İl  Özel İdaresinin  Köylere Hizmet Götürme  Birliği’ ne ayırdığı ödenekten  kanalizasyon, tuvalet, içme suyu, Sulama Suyu, ışıklandırma  gibi  köyümüzün altyapı hizmetleri için tahsisatına,

              8  -  Tarım İl Müdürlüğünce,  Dutlu Köyü ilgili olarak  KÖYÜN SULANMASI ve VERİMLİ TARIMIN YAPILMASI,  bitki deseni, toprağın yapısı,  tarımın  randımanlı yapılabilmesi için  gerekli raporun hazırlanmasına,  

               9 -  Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sulama Müdürlüğünün başlatmış olduğu proje çalışmalarının tamamlanmasına,

              10  – Böyle hayırlı bir işi baltalayan kişiler (köyümüze boru ile su getirme konusunda  HALKA SORMADAN  karşı tarafla anlaşarak  boru ile getirmeyi engelleyen Mahkeme kararının çıkmasına neden olanlar)    hakkında  araştırma yapılarak  kanuni ve idari gerekli işlemlerin yapılmasına, 

            Karar verilmesi hususunu emir ve müsaadelerine arz ve talep ederiz. Saygılarımızla,

GEREĞİ  İÇİN

1 - Artvin Valiliği

2 - Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü:

 BİLGİ    İÇİN :   1 ...

 

 

 

Yağmur Yağarsa Can,

Yağmur Yağmazsa Yan SUREVAN

Köyünün Başına gelenler

 

100 sene 3200 m. lık  Karçal’ dan 23 km. mesafeden getirdikleri suyu dedelerimiz kullandı, biz getiremedik kullanamıyoruz.

Göç nedeniyle 15  yıl kanal gelmedi. Köy susuzluktan yandı.

Dernek kurduk.

Suyu getirmek için 23 km kanal kazdık.

Kaymakamlık kanalı ile Köy Hizmetleri Yardım Projesi hazırladı.

Valilik   2001  yılında 70.000.000.000.-TL  Tahsisat çıkardı.

Dutlu Köyü muhtarı Şartul’ da kendi suyumuzu getirmek için Çağlayan Köyünden izin istedi !

Şartul’ da  Çağlayan Köyü muhtarı ile tartıştılar.

Çağlayan Köyü durumdan vazife çıkardı.

Dutlu Köyünü şikayet etti. Dava açtı. İhtiyati tedbir istedi.

Mahkeme İhtiyati tedbir talebini  ret etti. Çağlayan dava açtı.

Köy Hizmetleri Yardım Projesini askıya aldı.

Valilik 2001 yılında ayırdığı  70.000.000.000.-TL  tahsisat iptal edildi.

Mahkemede durum Çağlayan Köyü aleyhinde idi.

Mahkemeyi sudan sebeplerle uzatmaya çalıştı.

Dutlu ve Oba Köyleri Artvin’ in en iyi avukatını (A.U.ÇAĞAL) tuttular.

Keşif kararını erteletti.

Erteleme keşifte olay çıkardılar.

Bayan hakim keşfi tamamlayamadı.

Mahkemeyi oyaladı.

Kaymakamın arabuluculuk çalışmaları netice vermedi. Yayladaki toplantıda gelen 250  kişi ile birlikte kaymakamlık heyetini de oyaladı.

Kaymakamı da oyaladı.

Hakim durumun farkına vardı.

Araya kış girdi.

Birkaç duruşma sudan bahanelerle engellendi, uzatıldı.

2002    Yılı böyle geçti.

Mahkeme “Bu son celse olacak, karar verilecek” dedi. Gün verdi.

Verilen duruşma gününde  rapor aldı.

Aynı gün çarşıda gezerken görüldü.

Karar verilmesi engellendi.

Hakim kesin kararlı idi.

Bundan sonraki duruşma için gün verildi.

Dernek 2003  yılında 23 km. kanal kazımayı bitirdi. 50 lt/sn olan su kanala verildi. Toprak sızdırdı. Güneş içti.  Köye 8  km. ye yakın gelebildi.

Bir damla suyu köye indiremedik.

......

Söylenen günde kendisi geldi.

Bu kez  Bayan Hakim hastalanmıştı. Rapor aldı.

Araya kış girdi.

2003    yılı da böyle geçti.

Seçim yapıldı

Bu problemi köye açan iki muhtar da seçimi kazandı.

Keşif kararı ve günü verilecekti.

Duruşma günü olarak  01.06.2004 verildi.

Durum kesinlikle Çağlayan Köyü aleyhinde idi.

Güreşteki ifadesiyle 11-0 mağluptular.

Davayı kaybetmesi ve Çağlayan’ ın tazminat ödemesi kesindi.

Dutlu Köyünün kazanması için duruşma yapılması  yeterliydi.

Dutlu ve Oba Köyü Muhtarlarını kendi köylerine çağırdılar. Anlaştıkları söylendi.  Herkes neticeden memnundu.

01.06.2004 günü Mahkeme görüldü.

Hakim kararını verdi. Mahkeme bitmişti.

“Açık kanal olacak” kararını herkes birbirine “Müjde” diye haber verdi.

Muhtarlar birbirlerine ziyafet çektiler Satave’ de.

Avukatın yemek parası istediğini duyduk. Herhalde başarısına karşılık !

Cami kapısındaki toplantıda herkeste anlaşma sevinci vardı.

Köy Hizmetleri kanal için  AYRINTILI KEŞİF YAPTI.  Proje hazırlıkları yapmaya başladı.

Çağlayan köyü muhtarı Hakimin Kararını ve dilekçeyi önlerine koydu.

Köylülerin her ay derneğe 3.000.000.- TL ödeyerek kurdukları ve kanal kazıdıkları dernek kanalıyla toplanan 30.000.000.000.-TL ÇÖPE ATILDI.

......

Köyümüz  TUŞ oldu.

Takke düştü, kel göründü.

Neler oldu nasıl oldu, bilemedik.

Su kaynağı halen Karadeniz’ e  akıyor.

Dutlu Köyü de bu suya  SAHİPSİZLİKTEN  ..........  bakıyor.

 

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden haber geldi :

 

------BAŞLAMIŞ OLDUĞUMUZ PROJE ÇALIŞMASINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDIK.

 

------ HAKEM DÜDÜK ÇALDI. ŞİMDİLİK MAÇ  TATİL EDİLDİ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                      ŞAVŞAT

 

TESPİT İSTEYEN  :  İzmit – Artvin  Şavşat İlçesi Dutlu ve Sebzeli Köyleri

                                      Kalkındırma,   Dayanışma ve Kültür Derneği adına  Başkan  

                                      Seyfettin BİLİR

 

KARŞI TARAF     :   Hasımsız

 

 

KONU                  :   Delil Tespiti

 

               Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesinin 200l / 62 Esas 2004-l43 sayılı karar ile açılan meni müdahale davası tarafların anlaşmaları sonucu  davadan  vazgeçilmesi sonucu red ile  sonuçlanmış olup,  taraflar arasında yapılan anlaşma gereği davaya konu

               Dutlu köyünün tarım arazilerine sulama suyu temini amacına yönelik çalışmamızda su kaynağını oluşturan ‘ Mahicar ‘ deresinin 2600 kotunda toplam debisi 35 – 40 lt/sn olan su 23 kilometre isale hattı ile iletim sağlanarak anılan köyümüzün tarım arazilerine ulaştırmak amacı ile aradaki kanalı kazımış bulunmaktayız, ancak

             Davaya konu tarafların mahkemede anlaşmaları sonucu suyun açık kanal ile bir kısmının da  kapalı kanal ile götürülmesi ile dava sonuca bağlanarak davadan  vazgeçme  yolu ile red edilmiş ise de;

           Tarafımızdan harici olarak yaptığımız tespit sonucu ve  Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sulama Şubesinden aldığımız bilgiye göre  suyun  açık kanalla gelmesinin  rantabl olmadığı kapalı kanal ile gelmesinin gerektiği belirtilmiş olduğundan  suyun basıncının sağlanması için kapalı kanalla götürülmesi gerektiği belirtilmiş olduğundan  bu   aşamada yapacağımız masraf ve emeğin boşa gitmemesi  için;

         Bu nedenlerle ekte kararın fotokopisi  sunulan ve yukarıda arz ve izahına çalışılan nedenlerle ‘ MAHİCAR’ DERESİNDEN Dutlu köyüne su götürülmesinin açık kanalla mı, götürülmesinin yoksa kapalı kanalla mı götürülmesinin daha uygun olacağı  hususunun ilerideki ihtilafları önlemek ve herhangi bir tereddüte mahal  verilmemesi için  Sayın Mahkemenizce resen tayin edilecek ehil bir bilirkişi marifetiyle mahallinde keşif  yapılarak bu hususta rapor  alınması   zarureti ortaya  çıkmıştır

        

 NETİCE-İ  TALEP : yukarıda arz ve izahına çalışılan ‘ Mahicar ‘ deresinden Dutlu köyüne  götürülecek olan suyun  KAPALI KANAL İLE Mİ  yoksa AÇIK KANAL İLE Mİ, götürülmesinin teknik açıdan ve hangi nedenlerle daha uygun bir şekilde götürülmesinin uygun olduğu hususunun mahallinde ehil bir bilirkişi ile tespit edilerek rapor alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim.27.09.2004

                                                                                                         Tespit İsteyen

                                                                                                        Seyfettin BİLİR

                                                                                          İzmit – Artvin  Şavşat İlçesi Dutlu

                                                                                            ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma,

                                                                                     Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı 

 

Bu yazı Şinası Özcan ve Zeki Kurt’ un ortak çalışması ile hazırlandı.

Aynı gün Seyfettin BİLİR ile  18.000.000.-TL lık PTT konuşması yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                      ŞAVŞAT

 

TESPİT İSTEYEN  :  Dutlu Köyü  Muhtarı  - Mürsel ALTUN

                                     

 

KARŞI TARAF     :   Hasımsız

 

 

KONU                  :   Delil Tespiti

 

               Şavşat Asliye Hukuk Mahkemesinin 200l / 62 Esas 2004-l43 sayılı karar ile açılan meni müdahale davası tarafların anlaşmaları sonucu  davadan  vazgeçilmesi sonucu red ile  sonuçlanmış olup,  taraflar arasında yapılan anlaşma gereği davaya konu

               Dutlu köyünün tarım arazilerine sulama suyu temini amacına yönelik çalışmamızda su kaynağını oluşturan ‘ Mahicar ‘ deresinin 2600 kotunda toplam debisi 35 – 40 lt/sn olan su 23 kilometre isale hattı ile iletim sağlanarak anılan köyümüzün tarım arazilerine ulaştırmak amacı ile aradaki kanalı kazımış bulunmaktayız, ancak

             Davaya konu tarafların mahkemede anlaşmaları sonucu suyun açık kanal ile bir kısmının da  kapalı kanal ile götürülmesi ile dava sonuca bağlanarak davadan  vazgeçme  yolu ile red edilmiş ise de;

           Tarafımızdan harici olarak yaptığımız tespit sonucu ve  Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sulama Şubesinden aldığımız bilgiye göre  suyun  açık kanalla gelmesinin  rantabl olmadığı kapalı kanal ile gelmesinin gerektiği belirtilmiş olduğundan  suyun basıncının sağlanması için kapalı kanalla götürülmesi gerektiği belirtilmiş olduğundan  bu   aşamada yapacağımız masraf ve emeğin boşa gitmemesi  için;

         Bu nedenlerle ekte kararın fotokopisi  sunulan ve yukarıda arz ve izahına çalışılan nedenlerle ‘ MAHİCAR’ DERESİNDEN Dutlu köyüne su götürülmesinin açık kanalla mı, götürülmesinin yoksa kapalı kanalla mı götürülmesinin daha uygun olacağı  hususunun ilerideki ihtilafları önlemek ve herhangi bir tereddüde mahal  verilmemesi için  Sayın Mahkemenizce resen tayin edilecek ehil bir bilirkişi marifetiyle mahallinde keşif  yapılarak bu hususta rapor  alınması   zarureti ortaya  çıkmıştır

        

 NETİCE-İ  TALEP : yukarıda arz ve izahına çalışılan ‘ Mahicar ‘ deresinden Dutlu köyüne  götürülecek olan suyun  KAPALI KANAL İLE Mİ  yoksa AÇIK KANAL İLE Mİ, götürülmesinin teknik açıdan ve hangi nedenlerle daha uygun bir şekilde götürülmesinin uygun olduğu hususunun mahallinde ehil bir bilirkişi ile tespit edilerek rapor alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim.27.09.2004

                                                                                                         Tespit İsteyen

                                                                                                         Mürsel ALTUN

                                                                                                      Dutlu Köyü Muhtarı

Bu yazı Şinası Özcan ve Zeki Kurt’ un ortak çalışması ile hazırlandı.

 

Aynı gün Seyfettin BİLİR ile  18.000.000.-TL lık PTT konuşması yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATLANDIRMA VE DESTEKLEME

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Karçal dağının eteklerinden Dutlu köyüne sulama suyu getirilmek üzere Artvin ili Şavşat İlçesi Dutlu ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma Dayanışma ve Kültür Derneğini 2001 yılında kurmuş bulunmaktayız.

Derneğimizin kurulmasındaki öncelik amaç, sulama suyu bulunmayan köyümüzün sulama suyuna kavuşturulmasıdır.

         Bu amaçla  kurulan dernek vasıtasıyla köyümüze mensup insanların katkılarıyla    

Dutlu köyünün tarım arazilerine sulama suyu temini amacına yönelik çalışmamızda su kaynağını oluşturan ‘ Mahicar ‘ deresinin 2600 kotunda toplam debisi  57 lt/sn olan su 23 kilometre isale hattı ile iletim sağlanarak anılan köyümüzün tarım arazilerine ulaştırmak amacı ile aradaki kanalı kazma kürekle 40 x 60 ebadında kazınmış ve bu kazı işlemleri ve diğer tüm masraflar yaklaşık 30.000.000.000.TL.(30.000.YTL.) harcamış bulunmaktayız, ancak yapılan haksız müdahaleler  sonucu ve bu müdahaleler aşılarak bugüne gelinmiştir.

Daha sonra yapmış olduğumuz müracaatlar sonucunda Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamna Artvin İlinde Kamu (alt yapı) Yatırımları için değerlendirmeyi geçen projeler  kapsamına alınmıştır.

 Artvin İl Özel idaresince  09/03/2006 tarih ve 805 sayılı yazımıza verilen 6/01187 sayılı yazılarında ödenek yetersizliğinden 2006 yılı programına alınmadığı belirtilmiştir.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca proje kapsamına alınmış olmasına rağmen Artvin il özel idaresince alınmadığı belirtilmiştir.

Sulama suyunun getirilmesi ve sadece bu amaç için dernek kurmamız ve yaklaşık 30 milyar (30.000.YL.) para harcanmış olması bizlerin bu konuya ne kadar önemsediğimizin açık bir kanıtıdır.

Ancak bürokratik engeller, keyfi uygulamalar, ilgisizlik, vurdumduymazlık sonucu hiçbir ilerleme sağlanamadığı gibi bizlerin kazma kürekle büyük arzu ve istekle yapmış olduğumuz 23 km lik yol.ve 30 milyar TL. para  ve emeklerimizin çöpe atılmıştır .

Bizler hiçbir yardım almadan, tamamen maaşlarımızdan verdiğimiz  aidat-lar ile bu hale gelinmiş. ama yapılan tüm harcamalar ve emek yok sayılmıştır.

Artvin-Şavşat – Dutlu- Oba köyleri ile ilgili yapılan sulama projeleri Köy Hizmetleri Artvin İl Müdürlüğünün gayret ve çabaları sonucu projenin uygulanması başlatılmış ancak daha sonra sebebi bilinmeyen nedenlerle durdurulmuştur. Belirtilen bu köylere ilişkin yapılan kapsamlı proje uygulamasının devam etmesi ,yapılan tüm emeklerin harcanmaması için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz. 28/06/2006

                                                                          İzmit – Artvin  Şavşat İlçesi Dutlu  Sebzeli

 Adres: Zafer Mah.Çınar sk.No:3             Köyleri Kalkındırma, Dayanışma ve Kültür Derneği  

Bahçelievler/İstanbul                                               Yönetim Kurulu adına

Tel faks:  0212 503 51 59                                         Zeki KURT

Cep      : 0532 293 17 66

 

 

 

Adres: Zafer Mah.Çınar sk.No:3

Bahçelievler/İstanbul

Tel faks:  0212 503 51 59

Cep      : 0532 293 17 66

             T. C.

                  ARTVİN  VALİLİĞİNE

 

Karçal dağının eteklerinden Dutlu köyüne sulama suyu getirilmek üzere Artvin ili Şavşat İlçesi Dutlu ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma Dayanışma ve Kültür Derneğini 2001 yılında kurmuş bulunmaktayız.

Derneğimizin kurulmasındaki öncelik amaç, sulama suyu bulunmayan köyümüzün sulama suyuna kavuşturulmasıdır.

         Bu amaçla  kurulan dernek vasıtasıyla köyümüze mensup insanların katkılarıyla Dutlu köyünün tarım arazilerine sulama suyu temini amacına yönelik çalışmamızda su kaynağını oluşturan ‘ Mahicar ‘ deresinin 2600 kotunda toplam debisi  57 lt/sn olan su 23 kilometre isale hattı ile iletim sağlanarak anılan köyümüzün tarım arazilerine ulaştırmak amacı ile aradaki kanalı kazma kürekle 40 x 60 ebadında kazınmış ve bu kazı işlemleri ve diğer tüm masraflar yaklaşık 30.000.000.000.TL.(30.000.YTL.) harcamış bulunmaktayız, ancak yapılan haksız müdahaleler  sonucu ve bu müdahaleler aşılarak bugüne gelinmiştir.

Daha sonra yapmış olduğumuz müracaatlar sonucunda Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamna Artvin İlinde Kamu (alt yapı) Yatırımları için değerlendirmeyi geçen projeler  kapsamına alınmıştır.

 Artvin İl Özel idaresince  09/03/2006 tarih ve 805 sayılı yazımıza verilen 6/01187 sayılı yazılarında ödenek yetersizliğinden 2006 yılı programına alınmadığı belirtilmiştir.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca proje değerlendirme kapsamına alınmış olmasına rağmen Artvin il özel idaresince alınmadığı belirtilmiştir.

Sulama suyunun getirilmesi ve sadece bu amaç için dernek kurmamız ve yaklaşık 30 milyar (30.000.YL.) para harcanmış olması bizlerin bu konuya ne kadar önemsediğimizin açık bir kanıtıdır.

Ancak bürokratik engeller, keyfi uygulamalar, ilgisizlik, vurdumduymazlık sonucu hiçbir ilerleme sağlanamadığı gibi bizlerin kazma kürekle büyük arzu ve istekle yapmış olduğumuz 23 km lik yol.ve 30 milyar TL. para  ve emeklerimizin çöpe atılmıştır.

Bizler hiçbir yardım almadan, tamamen maaşlarımızdan verdiğimiz  aidatlar ile bu hale gelinmiş. ama yapılan tüm harcamalar ve emek yok sayılmıştır.2002 yılındı  40 x 60 ebadında kazıdığımız kanallar dolmak üzeredir.

Artvin-Şavşat – Dutlu- Oba köyleri ile ilgili yapılan sulama projeleri Köy Hizmetleri Artvin İl Müdürlüğünün gayret ve çabaları sonucu projenin uygulanması başlatılmış ancak daha sonra sebebi bilinmeyen nedenlerle durdurulmuştur. Belirtilen bu köylere ilişkin yapılan kapsamlı proje uygulamasının devam etmesi, yapılan tüm emeklerin harcanmaması, ZAYİ OLMAMASI için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 06/07/2006 

                                                                     İzmit – Artvin  Şavşat İlçesi Dutlu

                                                                                            ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma,

                                                 Dayanışma ve Kültür Derneği 

      Yönetim Kurulu .adına

                                                                                                           Zeki KURT

Adres: Zafer Mah.Çınar sk.No:3

Bahçelievler/İstanbul

Tel faks:  0212 503 51 59 Cep  :   0532 293 17 66

                                                                                            Sayın Başbakanımızın

                                                                                      15 Temmuz’ da Artvin’ e   

                                                                                      gideceğini öğrendik

T.C.

BAŞBAKANLIK

HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

A N K A R A

Özü :  28 Şubat 2006 tarih

B.02.0.BHİ.622.01/6336 yazınız hk.

 

                                    BİZDE İŞLER BÖYLE YÜRÜR

            Köyümüz “ YAĞMUR YAĞARSA CAN

                                 YAĞMUR YAĞMAZSA YAN SUREVAN diye anılır.

 

          23  KM’LİK SULAMA SUYU KANALINI 2001 DE BAŞLAYIP 2003 YILINDA BİTİRDİK.  Saniyede 57. Litrelik suyu bağladık ancak köye bir gram (DAMLA) su indiremedik.

          Bununla ilgili  2001 yılında Projemiz Artvin Köy Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlandı.

          Dernek olarak 2001 fiyatları ile 30.000.oo  YTL  harcadık.    40  x   60 ebadında sulama suyu kanalını bitirdik. Bunun dışında 20.000. - YTL taahhüt ettik. 

          Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında  Artvin İlinde kamu(altyapı) yatırımları için değerlendirmeyi geçen PROJELER listesinde 08/KS/006  Proje no’ su ile Sulama Suyu Tesis Projemiz Artvin İli Şavşat İlçesi  Dutlu ve Oba Köylerinde ( 7 mahallede)  uygulanacak olan bu proje TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE yapılan değerlendirmeye

girememiştir.  

          Şifahi olarak aldığımız bilgiye göre  “PARAMIZ VAR “ ancak bu

 “ PROJENİN ARTVİN  TARAFINDAN   AB  STANDARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAMADIĞI’   gerekçesiyle ret edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 

          Daha sonra yaptığımız başvurularda BAŞLAMIŞ OLAN İŞLERİN BİTİRİLMESİ, yeni bir işe başlanmaması ilkesi gereği programa alınmadığı söylendi. Ancak

           BURADA  2  BÜYÜK BİR YANLIŞLIK VARDIR.

           Dedelerimizin kazıyıp 60 – 70  yıl kullandığı  kanalı  BİZ KÖY DERNEĞİ OLARAK 23 KM’ LİK  ;    40 x  60  EBADINDA TAMAMINI KAZIDIK, TAMAMLADIK.  30.000.-YTL  2001 fiyatları ile harcama yaptık.   Ayrıca  20.000.-YTL  taahhüt ettik.

           BİZE BİR TEK  BORU, BAĞLANTILAR VE TEKNİK YARDIM GEREKLİDİR.  ÇAĞDAŞ TEKNİĞE GÖRE SUYUN GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ.

6       yıllık çalışma Artvin veya  Ankara’ nın  koordinesizliği  sonucu 

umudumuz bir başka bahara kalmıştır.   Şöyle ki,    

 

 

 

 

 

 

                                               - 2 -

 

           İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca    SÖZLEŞMELİ ORGANİK TARIM PROJESİ  hazırlanmıştır. Bunu duyunca köye dönmeyi gözleyen köylülerimiz için büyük bir ümit ışığı belirdi. Ancak

Bunun için  SULAMA SUYUNA İHTİYAÇ OLDUĞU KESİN İDİ.

           İçme suyu pet şişe ile bakkaldan alınabilir çocuğa içirilir ancak bununla TARLA SULANAMIYOR.

 

           Sayın Başbakanımızın İstanbul Kadırga Kültür Merkezindeki Eminönü İlçe Kongresine katılacağını öğrendiğimde

 

“ SAYIN BAŞBAKANIM,

ORGANİK TARIM PROJESİ İÇİN KÖYE DÖNECEĞİZ ANCAK  KÖYÜMÜZDE  SULAMA  SUYU   YOK”

 

 

           diye bir bez afiş ile  Sayın Başbakanımıza hitaben durumu izah eden bir dilekçeyi bizzat vermek istedim.  Ancak Sayın Başbakanımız gelemediği için o gün yerine gelen Sayın Mehmet Ali ŞAHİN ve Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına  bu dilekçemi  ilettim(Ek:1)

           Bana 28 Şubat 2006 Tarih ve B.02.0.BHİ.622.01/6336 Sayılı yazı ile Artvin Valiliğine gönderildiği tarafıma bildirilmişti. Köy adına ümitlendik.

           Ancak T.C. Artvin İl Özel  idaresince  tarihsiz  M.08.0.I.Ö.İ./00.000/ 6/01187  sayılı  cevabı ile  “ Ödenek Yetersizliği nedeniyle yatırım programına alınamamıştır”  diye  ekinde  talep edilen projeler listesi eklenerek  bir cevap verilmiştir(Ek:2 a, b)

           Artvin’de su problemi kalmayacak diye müjdeli haberleri TV’ den  duymaktayız. Ancak bunlar bizim açımızdan ekranda söylendiği ile kalıyor.

           Hükümetin büyük hizmetler yapmak istediğini,  ancak yerel idarelerle ve Ankara’ daki bürokratlar tarafından buna ayak uydurulamadığı,  SAVSAKLANDIĞI   kanaatindeyiz.

           Bu arada 40X60 ebadında kazdığımız kanal  dolmak üzeredir.

           Basra Harap Olduktan sonra. Mezar kazıyacak genç de kalmadı.

           TEKRAR EDİYORUZ BU KANAL YENİ BİR KANAL DEĞİLDİR. 100  SENELİK KANALI   İHYA EDİYORUZ. PROJEDEN DE HABER YOK.   GÜCÜMÜZ TÜKENDİ.

 

          Bilgi edinilmesini ve işin bitirilmesi  kararının verilmesini arz ve talep ederiz. 13.07.2006                                                            Saygılarımızla,

A D R E S :                                                                         İzmit – Artvin  Şavşat İlçesi Dutlu

Zafer Mah. Çınar Sk.                                                           ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma,                                                 No :  3                                                                                      Dayanışma ve Kültür Derneği        Bahçelievler / İSTANBUL                                                        Yönetim Kurulu (adına)

Tell & fax:  0212 503 51 59                                                                 Zeki KURT

          Cep :  0532 293 17 66

 

 

                  

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİNE

                 A  R T V İ N

Özü : T.C. Artvin İl Özel  İdaresince

tarihsiz  M.08.0.I.Ö.İ./00.000/ 6/01187

sayılı  cevabı ile  “ Ödenek Yetersizliği

nedeniyle yatırım programına alınamamıştır.

2007 yılı yatırım programında değerlendirilmeye

alınacaktır” yazınız hk.

 

                                    BİZDE İŞLER BÖYLE YÜRÜR

                                       - BİZE VELVELE DÜŞTÜ -                   

   Köyümüz

   “ YAĞMUR YAĞARSA CAN YAĞMUR YAĞMAZSA YAN SUREVAN”

                                                 diye anılır.

          23  KM’LİK SULAMA SUYU KANALINI 2001 DE BAŞLAYIP 2003 YILINDA BİTİRDİK.  Saniyede 57. Litrelik suyu bağladık ancak köye bir gram (DAMLA) su indiremedik.

          Bununla ilgili  2001 yılında Projemiz Artvin Köy Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlandı.

          Dernek olarak 2001 fiyatları ile 30.000.oo YTL  harcadık. 40 x 60 ebadında sulama suyu kanalını bitirdik. Bunun dışında 20.000. - YTL taahhüt ettik. 

          Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında  Artvin İlinde kamu(altyapı) yatırımları için değerlendirmeyi geçen PROJELER listesinde 08/KS/006  Proje no’ su ile Sulama Suyu Tesis Projemiz Artvin İli Şavşat İlçesi  Dutlu ve Oba Köylerinde ( 7 mahallede)  uygulanacak olan bu proje TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA VE DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE yapılan değerlendirmeye

bugüne kadar girememiştir.  

          Ankara’ dan  şifahi olarak aldığımız bilgiye göre  “PARAMIZ VAR “ ancak bu “PROJENİN ARTVİN  TARAFINDAN   AB  STANDARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAMADIĞI’  vb inandırıcı olmayan gerekçesiyle bundan önceki yıllarda ret edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 

          Daha sonra yaptığımız başvurularda BAŞLAMIŞ OLAN İŞLERİN BİTİRİLMESİ, yeni bir işe başlanmaması ilkesi gereği programa alınmadığı söylendi. Ancak

           BURADA  2  BÜYÜK BİR YANLIŞLIK VARDIR.

           Dedelerimizin kazıyıp 60 – 70  yıl kullandığı  kanalı  BİZ KÖY DERNEĞİ OLARAK 23 KM’ LİK  ;    40 x  60  EBADINDA TAMAMINI KAZIDIK, TAMAMLADIK.  30.000.-YTL  2001 fiyatları ile harcama yaptık.   Ayrıca  20.000.-YTL  taahhüt ettik.

           BİZE BİR TEK  BORU, BAĞLANTILAR VE TEKNİK YARDIM GEREKLİDİR.  ÇAĞDAŞ TEKNİĞE GÖRE SUYUN GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ.

7        yıllık çalışma ve emeğin; Artvin veya  Ankara’ nın  koordinesizliği 

sonucu umudumuzun bir başka bahara(çarşambaya) kalmasını istemiyoruz.Şöyle ki,    

 

 

 

                                        

 

                                                         - 2 -

           İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca SÖZLEŞMELİ ORGANİK TARIM PROJESİ  hazırlanmıştır. Bunu duyunca köye dönmeyi gözleyen köylülerimiz için büyük bir ümit ışığı belirdi. Ancak

Bunun için  SULAMA SUYUNA İHTİYAÇ OLDUĞU KESİN İDİ.

           İçme suyu pet şişe ile bakkaldan alınabilir çocuğa içirilir ancak bununla TARLA SULANAMIYOR.

           Sayın Başbakanımızın İstanbul Kadırga Kültür Merkezindeki Eminönü İlçe Kongresine katılacağını öğrendiğimde

“ SAYIN BAŞBAKANIM,

ORGANİK TARIM PROJESİ İÇİN KÖYE DÖNECEĞİZ ANCAK  KÖYÜMÜZDE  SULAMA  SUYU   YOK”

(İzmit–Artvin Şavşat İlçesi Dutlu ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma,Dayanışma ve Kültür Derneği(05322931766)

           diye bir bez afiş ile  Sayın Başbakanımıza hitaben durumu izah eden bir dilekçeyi bizzat vermek istedim.  Ancak Sayın Başbakanımız gelemediği için o gün yerine gelen Sayın Mehmet Ali ŞAHİN ve Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımza  bu dilekçemi  ilettim(Ek:1)

           Bana 28 Şubat 2006 Tarih ve B.02.0.BHİ.622.01/6336 Sayılı yazı ile Artvin Valiliğine gönderildiği tarafıma bildirilmişti. Köy adına ümitlendik.

           Ancak T.C. Artvin İl Özel  idaresince  tarihsiz  M.08.0.I.Ö.İ./00.000/ 6/ 01187  sayılı  cevabı ile    2006 Yılı (K.Ö.Y.D.E.S) Köy alt yapısının Desteklenmesi Projesi yatırım programında ödenek Yetersizliği nedeniyle yatırım programına alınamamıştır. 2007  YILI YATIRIM PROGRAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYE ÇALIŞILACAKTIR”  diye  ekinde  talep edilen projeler listesi eklenerek  bir cevap verilmiştir.

           Artvin’de su problemi kalmayacak diye müjdeli haberleri TV’ den  duymaktayız. Ancak bunlar bizim açımızdan ekranda söylendiği ile kalıyor.

           Hükümetin büyük hizmetler yapmak istediğini,  ancak yerel idarelerle ve Ankara’ daki bürokratlar tarafından buna ayak uydurulamadığı,  SAVSAKLANDIĞI   kanaatindeyiz.

           Ağustos – 2006 ‘ da  yapılan Satave Gevrek Festivalinde Dernek Olarak Kurmuş olduğumuz çadırımın önüne İstanbul Kadırga Kültür Merkezinde yapılan Ak Parti Kongresinde açmış olduğum

           “ SAYIN BAŞBAKANIM / BAŞKANIM,

ORGANİK TARIM PROJESİ İÇİN KÖYE DÖNECEĞİZ ANCAK  KÖYÜMÜZDE  SULAMA  SUYU   YOK”

           Afişini  bizzat gören DSİ  Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Halil Bey festivalin ertesi günü  Mühendis Menderes TORUN vasıtasıyla beni, derneğimizi ve muhtarımızı arayıp;  “ ... Heyet ile gelin” diyerek bize verdiği günde gittik. Projemizi gördü. Gelişmeleri anlattık. O anda Tarım İl Müdürlüğü, Valilik ve İl Özel İdaresi vb. ilgili kurum ve kuruluşlarla  mekik telefon görüşmesi sonucu son durumu sordu. İl Özel İdare Müdürlüğünden kendisine “Bu proje bilhassa Başbakanlık tarafından takip edilmektedir, yapacağız  ” denildiğini,  bana nakletti.

 

 

 

 

       

 

                                           - 3 -

 

           Kendisi de telefonu kapatırken hem karşı tarafa hem de  bize  “DSİ  olarak ne yapabileceksek elimizden geleni yaparız”  diyerek telefonu kapattı.

           Kendisine, şimdiye kadar kimle görüştüysek “ YAPACAĞIZ” diye söz verdiklerini ve ...... CAĞIZ, ..... CEĞİZ  sözlerinden usandığımızı söyledim.   

           Müdür bey telefonu kapatırken gönülden DSİ olarak ne yapabileceksek elimizden geleni yaparız, diyerek telefonu kapattı.  ÜMİTLENDİK. 

          Ağabeyimden sonra ilk defa o gün ağladım.

           Yöneticilerimiz uyumuyor diye. Durumdan vazife çıkaran KARARLI  İDARECİ GÖRMEK BENİ DUYGULANDIRDI. 

           Bu arada 40X60 ebadında kazdığımız kanal  dolmak üzeredir.

           Basra Harap Olduktan sonra. Mezar kazıyacak genç de kalmadı.

           TEKRAR EDİYORUZ BU KANAL YENİ BİR KANAL DEĞİLDİR. 100  SENELİK KANALI   İHYA EDİYORUZ. PROJEDEN DE HABER YOK.   GÜCÜMÜZ TÜKENDİ.

           T.C. Artvin İl Özel  idaresince    tarihsiz  M.08.0.I.Ö.İ./00.000/ 6/ 01187  sayılı  cevabı ile    2006 Yılı (K.Ö.Y.D.E.S) Köy alt yapısının Desteklenmesi Projesi   yatırım  programında  ödenek  yetersizliği   nedeniyle   yatırım programına alınamamıştır.   2007  YILI YATIRIM PROGRAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYE ÇALIŞILACAKTIR”(Ekte)

 

           CEVABININ UYGULAMAYA KONMASINA,

           MAĞDURİYETİMİZİN ÖNLENMESİNE,

 

           BİZDE İŞLER BÖYLE YÜRÜR !!!

                 - BİZE VELVELE DÜŞTÜ -                   

        Köyümüz “ YAĞMUR YAĞARSA CAN

                             YAĞMUR YAĞMAZSA YAN SUREVAN”

  

DARBİMESELLERİN ÇÜRÜTÜLMESİ ŞANSININ KAÇIRILMAMASI İÇİN  HÜLASATEN,

 

-         Artvin Şavşat-Dutlu-Oba Köyleri  Sulama Tesisi Projesi’nin 2007 yılında başlayıp bitirilmesi dileğimizdir.

 

         “ SAYIN VALİM,

ORGANİK TARIM PROJESİ İÇİN KÖYE DÖNECEĞİZ ANCAK  KÖYÜMÜZDE  SULAMA  SUYU   YOK”

         Bilgi edinilmesini ve işin bitirilmesi  kararının verilmesini arz ve talep ederiz. 26.12.2006                                                            Saygılarımızla,

A D R E S :                                                                            İzmit – Artvin  Şavşat İlçesi Dutlu

Zafer Mah. Çınar Sk. No:3                            ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma, Dayanışma ve                                                   Bahçelievler / İSTANBUL                                       Kültür Derneği  Yönetim Kurulu (Adına)                                                                     

Tel & fax:  0212 503 51 59                                                                 Zeki KURT

          Cep :  0532 293 17 66

 

 

SAYIN

ARTVİNLİLER  HİZMET VAKFI   BAŞKANLIĞINA

Mecidiyeköy  - İSTANBUL

 

               Bugüne kadar Artvin ile ilgili sayısız toplantılar yapıldı, kimine katıldım, kimisinin ise yankısını duydum.

               Bunlar tabana inmediği için veya gereken kararlılık gösterilmediği için Artvin’ in geldiği yer ortada. Bunda toplantı yapanların tertemiz duy-gularını hiçe sayan yörede ikamet edenlerin de hatası vardır.  Halk olarak layık olduğumuz yerde isek de kanaatimce Artvin bu durumu hak etmedi.

               Seslerini duyuramayanlar kendi başlarına karınca karanınca yöreyi kültür ve sanat yönünden yaşatma çabası içine girdiler. Kimisi de başarılı oldu. İzleri bu güne taşıdı.

               Öğrendiğim kadarı ile 30 Nisan 2006  günün The Marmara’ da  bir toplantı yapılacağını duydum.

               Bu toplantıya  davet edilmemişlerse, 

               Artvin yöresinin kadimden beri kullandığı  tarım alet ve edevatını  tırmıktan  4  Çift öküzün çektiği Karasaban(Kutan) a kadar her şeyi

A  dan  Z’ ye envanteri ile İstanbul’ a taşıyıp izleyicilere teşhir eden  Artvin  Kültür Sanat Üniversitesini  donatabilecek birikime sahip ilginç projeleri olan  ZEKİ ÇARKOĞLU, 

               Ata mirası gelenek ve görenekleri en iyi şekilde bu güne kadar taşıyan 50 tanesi ölmüş 130’ ya yakın yöre aşıklarının kitaplarını derleyen, toplayan ve basıma hazır vaziyete getiren  Osman KAYA’ nın,

               Şimdiye kadar kimsenin göze alamadığı   3200 metreden yüksek-likten başlayan Dutlu Köyü’ ne sulama Suyu Projesini  yapan  ve Artvin’ in problemlerini bire bir bilen halkla iç içe, halkın dertlerini ve çözüm yollarını bilen  Bayan Müdür Mebuse ÇELİK’  in zenginlik katacağı kanaatindeyim. Ayrıca

               İçme suyunu bakkaldan alabiliriz. Ancak Organik Tarım amacıyla köye dönüşü düşünenler için  Sulama Suyunun olması gerekir. Bu uğurda   23 km. lık  mesafedeki Karçal  Dağının eteklerinden Sulama Suyu  kanalını açarak ihya etmeye çalışan  ve  maküs talihi olan  “YAĞMUR YAĞARSA CAN SUREVAN  YAĞMUR YAĞMAZSA YAN SUREVAN” diye kadimden beri devam eden sözü  ortadan kaldırmaya kararlı Dutlu Köyü Derneği ’mizin  bu toplantıda  yer almasını ve yapılan çalışmaların dile getirilmesi dileğimdir.                 

                                                                                                Saygılarımla,

A  D  R  E  S  :                                                                        Zeki   KURT                       

Zafer Mah. Çınar Sk. No : 3

Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

TEL: 0 212 503 51 59 – 0532 293 17 66

satavefestivali@mynet.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KAĞNILARLA, KIZAKLARLA;  DAĞLARI, KARLARI AŞIP YAYLA MEVSİMİNİ BAŞLATIYORUZ. DOĞAYLA MACERAYA VARMISINIZ?

        

             8  TEMMUZ  2006  CUMARTESİ GÜNÜ  ARTVİN İLİ  ŞAVŞAT İLÇESİ  DUTLU KÖYÜNDE  GELENEKSEL OLARAK   YAYLAYA ÇIKILACAKTIR.

            YAYLAYA ÇIKMA ÖNCESİ YAPILAN HAZIRLIKLAR:

 

          - ÖKÜZ ARABALARININ, KIZAKLARIN, ATLARIN VE EŞEKLERİN   HAZIRLANMASI;  ATLARIN, EŞEKLERİN, ÖKÜZLERİN NALLANMASI

          - YAYLAYA ÇIKIŞ İÇİN GÖTÜRÜLECEK OLAN  KAP   KACAĞIN, YAŞIKLARIN YIKANMASI,  TASARLANMASI, BİRKAÇ GÜN ÖNCESİNDE KÖYDE BAŞLAYAN HAZIRLIKLAR.

          -  KÖYDE AHŞAP EVLERDE KONAKLAMA

             GÖÇ’ UN BAŞLANGICI, YAYLA YOLUNDA VERİLEN MOLALAR, GEVREK İKRAMI, YAYLACI KADINLAR(MEMTEVR) HAZIRLIĞI

 

              7  TEMMUZ / CUMA  - 2006        

              KÖYDE BULUNULDUĞU SÜRE İÇİNDE  KEMER KÖPRÜ,  KÖYÜMÜZDEN BAŞLAYIP  ERİKLİ   KÖYÜNDE  BİTEN  MAĞARA,

KURU ŞELALE,   DUTLU VE CVARİSKEV KALELERİ GEZİLECEK, KESİKKAYA, ÇERMİK SEYAHATI   YAPILACAKTIR.

              ORGANİK YÖRE YEMEKLERİ YENECEK,

              GEÇİM KAYNAKLARI, EL DOKUMALAR,  GÜBRE VE  OT  TAŞIMAK İÇİN KULLANILAN  AĞAÇTAN SEPET YAPIMI,   ÇAYIR BİÇME  YARIŞMASI,  YÖRESEL BOĞA GÜREŞİ, SATAVE’ YE NAKİL

              

               7 /  8  TEMMUZ  GECESİ  :    SATAVE’ DE KONAKLAMA - ŞENLİK

 

8  TEMMUZ / CUMARTESİ – 2006  :

 

 YAYLA YOLU GÜZERGAHINDA  6   KM ARAÇLA,  KALAN  7  KM’ NİN

2700  m  YÜRÜYEREK VE SONRASIDA İSTENİRSE ARAÇLARLA  ETRAFI ÇAM, SARIÇAM, KÖKNAR VE LADİN AĞAÇLARI  İLE KAPLI,  DOĞA YURÜYÜŞÜNE  MÜSAİT %  5 MEYİLLİ  BU YOLDAKİ  GEZİDE;

           SATAVE – HASTA, DABI GADASAHEDAVI (ÇATEHİLİ), NİKAR KAPAN, SAKONDRİYAT, UĞEL  TEHİLİ (KIRIK BONDURUK),  ŞVİDVELA, MİRİ SAPLAVI,  ORSULA,   MUSTAFA KDE (KAYA),  OPİZARA DERESİ, OPİZARA  HATTI İLE  GALDOT’ A   VARILACAKTIR.

 

           8/9 TEMMUZ GECESİ :  YAYLADA KONAKLAMA -  ŞENLİK

 

           9 TEMMUZ /PAZAR – 2006  :   DUTLU KÖYÜ YAYLASINDAN HAREKETLE   MUSA DEDE SUYU - DİDVEL,  OBA-PARNUH VE ÇAĞLAYAN YAYLASI, DUTLU  SULAMA SUYUNUN  3200 m. YÜKSEKLİKTEKİ  SU KAYNAĞINDA  YEMEK

9        TEMMUZ / PAZAR - 2006  DÖNÜŞ :  (.....isteyen kalabilir.... !!! )

          GEZİDE BULUNMAYI ARZU  VE MERAK EDENLER DAVETLİMİZDİR.

 

                                                                                                      Saygılarımızla,                                                          

 

A d r e s  :  Zafer Mh. Çınar Sk. No : 3               Artvin-Şavşat Dutlu ve Sebzeli Köyleri                                                                                                                                                                                 

Yenibosna - Bahçelievler /İSTANBUL               Kalkındırma Dayanışma Kültür Derneği

Tel*Fax : 0 212 503 51 59 - 0 532 293 17 66                                 Zeki KURT

N  O  T  : YOL ÜZERİNDEKİ  SOĞUK SU SULARDAN

İÇEBİLMEK İÇİN  KULPLU BARDAK TAVSİYE EDİLİR.

 

 

 

 

 KAĞNILARLA, KIZAKLARLA;  DAĞLARI, KARLARI AŞIP YAYLA MEVSİMİNİ BAŞLATIYORUZ. DOĞAYLA MACERAYA VARMISINIZ?

        

             7  TEMMUZ  2007  CUMARTESİ GÜNÜ  ARTVİN İLİ  ŞAVŞAT İLÇESİ  DUTLU KÖYÜNDE  GELENEKSEL OLARAK   YAYLAYA ÇIKILACAKTIR.

            YAYLAYA ÇIKMA ÖNCESİ YAPILAN HAZIRLIKLAR:

 

-         ÖKÜZ ARABALARININ, KIZAKLARIN, ATLARIN VE EŞEKLERİN   HAZIRLANMASI;  ATLARIN, EŞEKLERİN, ÖKÜZLERİN NALLANMASI,

-          

          - YAYLAYA ÇIKIŞ İÇİN GÖTÜRÜLECEK OLAN  KAP   KACAĞIN, YAŞIKLARIN YIKANMASI,  TASARLANMASI, BİRKAÇ GÜN ÖNCESİNDE KÖYDE BAŞLAYAN HAZIRLIKLAR.

          -  KÖYDE AHŞAP EVLERDE KONAKLAMA

             GÖÇ’ UN BAŞLANGICI, YAYLA YOLUNDA VERİLEN MOLALAR, GEVREK İKRAMI, YAYLACI KADINLAR(MEMTEVR) HAZIRLIĞI

 

              6  TEMMUZ / CUMA  - 2007        

              KÖYDE BULUNULDUĞU SÜRE İÇİNDE  KEMER KÖPRÜ,  KÖYÜMÜZDEN BAŞLAYIP  ERİKLİ   KÖYÜNDE  BİTEN  MAĞARA,

KURU ŞELALE,   DUTLU VE CVARİSKEV KALELERİ GEZİLECEK, KESİKKAYA, ÇERMİK SEYAHATI   YAPILACAKTIR.

              ORGANİK YÖRE YEMEKLERİ YENECEK,

              GEÇİM KAYNAKLARI, EL DOKUMALAR,  GÜBRE VE  OT  TAŞIMAK İÇİN KULLANILAN  AĞAÇTAN SEPET YAPIMI,   ÇAYIR BİÇME  YARIŞMASI,  YÖRESEL BOĞA GÜREŞİ, SATAVE’ YE NAKİL

              

               6 /  7  TEMMUZ  GECESİ  :    SATAVE’ DE KONAKLAMA - ŞENLİK

 

7  TEMMUZ / CUMARTESİ – 2007  :  Sabah:  SATAVE’ DE  BOĞA GÜREŞİ

 

 YAYLA YOLU GÜZERGAHINDA  11  KM ARAÇLA   ETRAFI ÇAM,

SARIÇAM, KÖKNAR VE LADİN AĞAÇLARI  İLE KAPLI,  DOĞA YURÜYÜŞÜNE  MÜSAİT %  3 MEYİLLİ  BU YOLDAKİ  GEZİDE;

               SATAVE   - HASTA, DABI GADASAHEDAVI (ÇATEHİLİ), NİKAR KAPAN, SAKONDRİYAT, UĞEL  TEHİLİ (KIRIK BONDURUK),  ŞVİDVELA hattı ,   MİRİ SAPLAV ‘ da   ARAÇLARLA .   Mola.

 

             BUNDAN SONRAKİ  ORSULA,   MUSTAFA KDE (KAYA),  OPİZARA DERESİ, OPİZARA  HATTI İLE  GALDOT’ A    YÜRÜYEREK  (3 KM)   VARILACAKTIR.

 

           7/8 TEMMUZ GECESİ :YAYLADA KONAKLAMA-KARDA KAYAK-ŞENLİK

 

8        TEMMUZ /PAZAR – 2007  : DUTLU KÖYÜ YAYLASINDAN HAREKETLE   MUSA DEDE SUYU - DİDVEL,  OBA-PARNUH VE ÇAĞLAYAN YAYLASI, DUTLU  SULAMA SUYUNUN  3200 m. YÜKSEKLİKTEKİ  SU KAYNAĞINDA  YEMEK

 

9    TEMMUZ / PAZAR - 2007  DÖNÜŞ :  (.....isteyen kalabilir.... !!! )

          GEZİDE BULUNMAYI ARZU  VE MERAK EDENLER DAVETLİMİZDİR.

 

                                                                                                      Saygılarımızla,                                                          

 

 

A d r e s  :  Zafer Mh. Çınar Sk. No : 3               Artvin-Şavşat Dutlu ve Sebzeli Köyleri                                                                                                                                                                                

Yenibosna - Bahçelievler /İSTANBUL               Kalkındırma Dayanışma Kültür Derneği

Tel*Fax : 0 212 503 51 59 - 0 532 293 17 66                                 Zeki KURT

N  O  T  : YOL ÜZERİNDEKİ  SOĞUK SU SULARDAN

İÇEBİLMEK İÇİN  KULPLU BARDAK TAVSİYE EDİLİR.

 

 

- BASIN AÇIKLAMASI -

 

KAĞNILARLA, KIZAKLARLA;  DAĞLARI, KARLARI AŞIP YAYLA MEVSİMİNİ BAŞLATIYORUZ. DOĞAYLA MACERAYA VARMISINIZ?

 

Sayın Basın Mensubu,

 

Karçal Dağları’ na kağnılar, kızaklarla tırmanmaya, Doğu Karadeniz’ in yayla kültürünü bizimle yaşamaya, sisin çöküşü – kalkışı, ot biçen insanların, hayvan otlatan çocukların doğayla olan mücadelesini, kemer köprüleri, mağaraları, şelaleleri, boğa güreşlerini, sepet ören elleri fotoğraflamaya, görüntülemeye ve doğayla maceraya varmızınız?

         Artvin ili Şavşat ilçesi  Dutlu Köyünün geleneksel yayla tırmanışı  4  Temmuz  2006  günü (hava yağışlı değilse )  başlıyor. Halen yolu olmayan yaylaya bu yıl da kağnılarla, kızaklarla gidilecek. Kadınlar ve yaşlıların atlar, kağnılar, eşekler üzerinde uzun kuyruklar oluşturan tırmanışı, Dutlu Köyü’ ndeki hazırlıklarla başlayacak.

         Öküz arabaları,  kızaklar son kez gözden geçirilecek;  atlar, eşekler, öküzler  nallanacak. Yaylaya götürülecek kap-kacak, yaşıklar yıkanacak.

3        Temmuzda köyde bulunan kemer köprü, Erikli Köyüne kadar

uzanan mağaralalar, kuru şelale, tarihi iki kale(Dutlu ve Cvariskev), kesikkaya ve çermik gezilecek.

 Köylünün geçim kaynakları olan el dokuması ustaları, gübre ve

ot taşımak için kullanılan sepet örgüsü yapan son ustası ziyaret edilecek, çayır biçme yarışması,  boğa güreşi yarışması izlenecek.

                 Sabah kahvaltısı, öğlen akşam yemekleri organik tarım yapılan köyümüzün ürünleri ile hazırlanacak.

            Havanın yağışlı olmaması halinde  4 Temmuz ‘ da sabahın ilk ışıkla-rıyla konvoy halinde yola çıkılacak. Satave, Hasta, Dabi Gadasahedavi (Çatehili), Nikar Kapan, Sakondriyat,  Uğel Tehili (Kırık Boyunduruk), yol ayrımı, Şvidvela,  Miri Saplavi, Orsula,  Mustafa Kde(Kaya), Opizara Deresi,  Opizara hattı ile  Galdot’ a varılacak. Yayla yolu güzergahında 6  km. araçla,  kalan 7   km’ nın  2 700  metresi yürünerek ve sonrasında istenirse araçlarla devam edilecek.  Halen  3  metre karın bulunduğu Opizara Deresi  kızaklarla aşılacak, kayak yapılacaktır.

            Yayla yolunda verilen molalarda, yöresel adıyla memtevr adı verilen yaylacı kadınlar hazırladıkları yayla yemeklerini, kaymak ve mısır unundan hazırlanan gevrek (Cadı-mısır/buğday Gevreği)  ikram edecek.

            Yaylada ahşap evlerde konaklanacak.  Etrafı sarıçam, köknar ve ladin ağaçları ile kaplı yollarda yürüyüp, zaman zaman kızaklarla, atlar ve kağnılarla bu nostaljik geziye katılmak isteyen arkadaşların, en az 10  gün öncesinden aşağıda bulunan telefon numarasından  Zeki KURT’ a ulaşmaları ve isim bildirmeleri gerekmektedir.

 

Not : Programın başlangıç ve bitiş tarihi yazılacak.

Hangi gün nerede konaklanacak yazısı eklenecek.

İstanbul’ dan katılacak biri uluslar arası  5   gazeteci nasıl götürüleceğine dair bilgi eklenecek(Uçakla  Trabzon/Kars’ tan  alınıp Şavşat’ a nasıl götürülecek)

 

 

 

 

ŞAVŞAT KAYMAKAMLIĞINA,

 

 Bizler gurbette yaşayan  Artvin-Şavşat-Dutlu Köyü’ nden geçim temin etmek için gidenlerdeniz.

        Son yıllarda güzel bir gelenek olarak Satave Gevrek Festivali vesilesiyle akranlarımızla has-ret gideriyor, toplanıyoruz. Çocukluğumuzu yaşadığımız yerleri gezerek eski günleri anıyoruz.

        Köyümüzün eski canlı durumuna dönmesi için İzmit-Artvin-Şavşat Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneğini kurduk.

        Başvurularımız ve ısrarlarımız sonucu Artvin Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayla yolumuz 2001 de yapılmaya başlandı.  İlk yıl 7.4  km, 2. Yıl 5  km, 3. Yıl ise 700 m. Yol yapıldı. Kalan 2.5  km.(3500 adım) lik kısım iki yıl aradan sonra  2006 altı yılında Orman İşletmesi tarafından KÜTÜKLERİN ÇEKİLMESİ İÇİN tamamlandı.  Ancak,

        Yayla yolu üzerinde 4 tane mola ve su içme yeri vardır.   Hasta(yer ismi) durağından Uğel Tehil(Kırık Boyunduruk)a kadarki en uzun 2 saatlik yaya yolunda hiçbir yerde su yoktur. Koyun, Kuzu, Dana, Keçi ve İneklerle gidilirken ilk su içilecek, mola verilecek yer burası idi. Burada su içmemize illeki  MAŞRAPA, büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesi için yalak vardı. Mal bu-rada susuzluğunu giderirdi. Bu yerden Dutlu ve  Oba Köyü insanları yazın her gün;  malı ise yılın göç günleri, Demirci Köyünün malı ise ilkbahardan sonbahara kadar her gün istifade ederlerdi. 

        Şimdi ise, Orman İdaresinin yol yapımı sırasında yılın en kurak ayında bile su bulunan bu yerin suyu  kaybedilmiştir. Üstelik ileride bu yolun güvenliği açısından da mahzurlu olduğu kanaatindeyiz. Nitekim bu yerden 300  m. ileride 1994  yılında  KURU BİR YERDE  meydana gelen bir heyelan sonu-cu köyün sulama suyu kanalı ve İki Köyün yayla yolu batal oldu. Su kanalı zarar görmesi sulama suyunun kesilmesinin  tuzu – biberi oldu. Yol ise kendi imkanlarımızla biraz daha yukarı alarak yapılabildi. Ulaşım sağlandı.

        Söz konusu yer incelendiği takdirde gerçek ortaya çıkacak/iddiamızın boyutu anlaşılacaktır.

        Alta gömülen su,  yolu kaydıracaktır.

        Orman idaresi şu anda her yıl düzenli olarak odun ve kereste taşımaktadır. İlk günlerde bize  “sabredin birkaç günde açılır, yaylaya kendi yolumuzdan gideriz- gidersiniz” denmişti.

        Arkadaşlarımızla yaylaya gitmeye karar verdik.  Yaşlıları, çocukları ve kütüklerden geçeme-yecek olanları götürmedik. Aslında gitmek onların hakkı. Yürüyemediklerinden göze alamadık.  Araçlarımızla gittik. Yol ayrımına yakın yaylaya 1 saatlik mesafede aracımızı park ettik. 

        - Biz kısıtlı tatil zamanında aracımızla yaylaya geçemedik. 

        - İçme suyunun kaybolduğunu görmenin üzüntüsünü yaşadık.

        - Aradan  bir aydan fazla süre geçmesine rağmen halen

yolumuzun açılmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu yetmiyormuş gibi,

        - YAYLA YAKINDA İNECEK,  BURDAN YOLUN

VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI beyan edilerek  45 dakikalık kendi yolumuzdan değil  2, 5  saatlık ve tehlikeli ve yorucu olan Aburtul, Demirci yaylası, Daba, Deviyet Oba yoluna yönlendirilmek istendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız.

        Kendimize yapılan işlemleri sinemize çektik ancak,

       Zaten topu topu 6  aile kaldı.  Bu güzel geleneğimizi yaşatan.   

        Bu fedakar insanlara söz konusu yolu  metazori olarak göstermek ZULÜMDÜR.  

        Küçüklüğümüzde söylenen bir sözümüz vardı.  Afedersiniz, At, Eşek veya  Öküzlere taşıya-madıkları kadar yük yüklendiğinde duyarlı insanlar bunun için yapanı ayıplarlar ve yüzüne karşı

-         Ayıp ayıp zavallının dili yok, ...... .....

  Yeteri kadar sabrettik.

                      Sayın Makamınızdan, Bu zulme dur denilmesini,

                      Söz konusu su ile ilgili olarak gerekli titizliği göstermeyen yapımcı firmaya  ilgili yerde  yerin şanına yakışan  çeşme, yalak ve hatıra çardak yaptırılmasını talep etmekteyiz.

                      O yol bir kültürdür, şiiri, hatırası, geleneği, göreneği ile. O yolda nice eşeklerin, atların, öküzlerin ve bilhassa onların  sahiplerinin teri, kanı, canı, hayalleri gömülüdür. O toprak konuşuyor.  Köyden başlayarak yaylanın ortasına mekan tutan  göç kültürü. Biz bunu atalarımızdan devir aldık. Çocuklarımıza olan borcumuzu yerine getirmek zorundayız.

                       Biz bu ÇEŞME ve EKLERİNİ yapımcı firmadan değil ORMAN İDARESİNDEN EVLADİYELİK OLARAK BEKLİYORUZ.

                       Yöre insanının hassasiyetine, ihtiyacına ve  gelecekteki ihtiyaçlara  DUYARLI bir mühendis gözetiminde yapılması talebimizin dikkate alınması dileğimizle,

                        Yaramız vardır. Sürçü lisan eyledikse affola.

                                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                                                           Zeki KURT

Not   :   Sayın Kaymakamımız,

Satave  Gevrek  Festivalinde verdiğiniz

randevunuz üzerine Makamınıza “Dutlu ve

Sebzeli Köyleri Derneği “ olarak geldik. Akşama

kadar bekledik. Ancak görüşmek nasip olmadı.

                                        ŞAVŞAT KAYMAKAMLIĞINA / ARTVİN VALİLİĞİNE,

       Bizler gurbette yaşayan Dutlu, Sebzeli, Oba ve Demirci Köyü’ nden geçim temin etmek için gidenler ve ilgili köy muhtarlarıyız.

       Son yıllarda güzel bir gelenek olarak  Satave Gevrek Festivali vesilesiyle akranlarımızla has-ret gideriyor, toplanıyoruz. Çocukluğumuzu yaşadığımız yerleri gezerek eski günleri anıyoruz.

        Köyümüzün eski canlı durumuna dönmesi için İzmit-Artvin-Şavşat Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneğini kurduk.  Başvurularımız ve ısrarlarımız sonucu Artvin Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayla yolumuz 2001 de yapılmaya başlandı.

        İlk yıl 7.4  km, 2. Yıl 5  km, 3. Yıl ise 700 m. Yol yapıldı.

        Kalan 2.5  km.(3500 adım) lik kısım iki yıl aradan sonra  2006 altı yılında Orman İşletmesi tarafından KÜTÜKLERİN ÇEKİLMESİ İÇİN tamamlandı.  Ancak,

        Yayla yolu üzerinde 4 tane mola ve su içme yeri vardır. Hasta(yer ismi) durağından Uğel Tehil(Kırık Boyunduruk)a kadarki  en uzun 2 saatlik yaya yolunda hiçbir yerde su yoktur.   Koyun, Kuzu, Dana, Keçi ve İneklerle gidilir ve dönülürken ilk su içilecek, mola verilecek yer burası idi. Burada su içmemiz için il-leki MAŞRAPA, büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesi için yalak vardı.“Yalak şu anda kenara atılmış vaziyette gözyaşı dökerek duruyor.”Çıkardığı sesi yerinde inceleyen her duyarlı insan duyar.Mal burada susuzluğunu giderirdi. Bu yerden Dutlu ve  Oba Köyü insanları yazın hergün; malı ise yılın göç günleri,

        Demirci Köyünün malı ise ilkbahardan sonbahara kadar istifade ederlerdi.        Şimdi ise,

        Orman İdaresinin yol yapımı sırasında yılın en kurak ayında bile su bulunan bu yerin suyu  kaybedilmiştir. Üstelik ileride bu yolun güvenliği açısından da mahzurlu olduğu kanaatindeyiz.

        Nitekim bu yerden 300  m. ileride 1994  yılında  KURU BİR YERDE  meydana gelen bir heyelan sonucu köyün sulama suyu kanalı ve İki Köyün yayla yolu batal oldu. Su kanalının zarar görmesi sulama suyunun kesilmesinin  tuzu – biberi oldu. Yol ise kendi imkanlarımızla biraz daha yukarı alarak yapılabildi. Ulaşım sağlandı. Söz konusu yer incelendiği takdirde gerçek ortaya çıkacak ve iddiamızın boyutu anlaşılacaktır.  Alta gömülen su,  yolu da kaydıracaktır.

        Orman idaresi şu anda her gün düzenli olarak odun ve kereste taşımaktadır. İlk günlerde bize  “sabredin birkaç günde açılır, yaylaya kendi yolumuzdan gideriz - gidersiniz” denmişti.

        Arkadaşlarımızla yaylaya gitmeye karar verdik. Yaşlıları, çocukları ve kütüklerden geçeme-yecek olanları götürmedik. Aslında gitmek bizden çok onların hakkı.   Yürüyemediklerinden gö-ze alamadık.  Araçlarımızla gittik.Yol ayrımına yakın yaylaya 1saatlik mesafede aracımızı park ettik. Biz kısıtlı tatil zamanında aracımızla yaylaya geçemedik. 

-         İçme suyunun kaybolduğunu görmenin üzüntüsünü yaşadık.

-         Yolun projesi  % 3  meyil olacaktı. Bu şarta  uyulmadı.

        Yolun üstünden yol ile beraber  Sulama Suyu gelecektir. Projesi  bendinden itibaren 8.400 metresi yapılmıştır.  2007 programına alınacağı tarafımıza bildirildi.  Bir şey yapılırken önü ve arkası hesap edilmezse telafisi güç problemler doğurur.   İstek hasıl olmaz.

         Kendimize yapılan işlemleri sinemize çektik yine de yürüyerek gidip geldik. Ancak bütün olarak düşünüldüğünde gidişatın köyün uzun vadeli menfaatlerine aykırı olacağı kaçınılmazdır.

         Zaten topu topu 6 aile kaldı.  Bu güzel geleneğimizi yaşatan.Bu fedakar insanlara söz konu-su yoldaki dinlenme ve su içme yerini ortadan kaldırmak  ZULÜMDÜR.  Yeteri kadar sabrettik.                 

         Sayın Makamınızdan,  bu zulüme dur denilmesini,

        Söz konusu su ile ilgili olarak SUYUN KAYBOLMAMASI İÇİN gerekli titizliği göstermeyen ya-pımcı firmaya  ilgili yerde  yerin şanına yakışan  çeşme, yalak ve hatıra çardak yaptırılmasını talep etmek-teyiz. O yol bir kültürdür, şiiri, hatırası, geleneği, göreneği ile. O yolda nice eşeklerin, atların, öküzlerin ve bilhassa onların  sahiplerinin teri, kanı, canı, hayalleri gömülüdür. O toprak konuşuyor.  Köyden başlayarak yaylanın ortasına mekan tutan  göç kültürü. Biz bunu atalarımızdan devir aldık. Çocuklarımıza olan borcumuzu yerine getirmek zorundayız.

       Biz bu ÇEŞME ve EKLERİNİ yapımcı firmadan (keşke yapsa) değil ORMAN  İDARESİNDEN İHTİMAMLA EVLADİYELİK OLARAK YAPILMASINI  BEKLİYORUZ.

      Yöre insanının hassasiyetine, ihtiyacına ve  gelecekteki ihtiyaçlara  DUYARLI bir mühendis gözetiminde yapılması talebimizin dikkate alınması dileğimizle, Yaramız vardır. Sürçü lisan ey-ledikse affola.Saygılarımızla,          İzmit Artvin Şavşat İlçesi Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneği                                                                                   

                                                                                                                                    Zeki  KURT

 

 

KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

 Artvin İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 24 Kasım 2006 Cuma günü yapılıyor. Artvin İl Özele İdaresi Toplantı salonun-da Vali Cengiz Aydoğdu başkanlığında yapılacak olan 2006 yılı 4’ncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, kaymakamlar, belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il temsil-cileri katılacak. İl Koordinasyon Kurulu-nun 2006 yılı son dönem toplantısında, 3’ncü dönemin değerlendirmesi yapılarak gelecek yıla ait il yatırım tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter çalışmaları gözden geçirilecek.Toplantı saat 10.00’da başlayacağını ”  öğrenmiş bulunuyoruz.

                 BU TOPLANTIDA EKTE SUNDUĞUMUZ       DİLEKÇENİN DİKKATE   ALINARAK    İŞLEME KONULMASINI SAYGILARIMIZLA ARZ  VE  TALEP  EDİYORUZ.

                                        İzmit   Artvin   Şavşat   İlçesi

                                                                               Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneği                                                                                  

                                                                                              Zeki KURT

 

 

 
EK : DİLEKÇE
                  ŞAVŞAT KAYMAKAMLIĞINA/ ARTVİN  VALİLİĞİNE

       

                                         ŞAVŞAT/ARTVİN                            ARTVİN

 

Özü :  Yol üzerinde  4 çeşme,  4   yalak

Kaybedilen suyunun ortaya çıkarılması,

yolun % 3 meyile uygun hale getirilmesi

talebinden ibarettir

 

             Bizler gurbette yaşayan Dutlu, Sebzeli, Oba ve Demirci Köyü’ nden geçim temin etmek için giden, sıla hasreti ile yanan köylüleriz. 

                Son yıllarda güzel bir gelenek olarak    Satave Gevrek Festivali vesilesiyle akranlarımızla hasret gideriyor, toplanıyoruz. Çocukluğumuzu yaşadığımız yerleri gezerek eski günleri anıyoruz.

               Köyümüzün eski canlı durumuna dönmesi için İzmit-Artvin-Şavşat Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneğini kurduk.

               Başvurularımız ve ısrarlarımız sonucu Artvin Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayla yolumuz 2001 de yapılmaya başlandı.

               İlk yıl 7.4  km, 2. Yıl 5  km, 3. Yıl ise 700 m. Yol yapıldı.

               Kalan 2.5  km.(3500 adım) lik kısım iki yıl aradan sonra  2006 altı yılında Orman İşletmesi tarafından KÜTÜKLERİN ÇEKİLMESİ İÇİN tamamlandı.  Ancak,

               Yayla yolu üzerinde 4 tane mola ve su içme yeri vardır.   Hasta(yer ismi) durağından Uğel Tehil(Kırık Boyunduruk) a kadarki  en uzun 2 saatlik yaya yolunda hiçbir yerde su yoktur.   Koyun, Kuzu, Dana, Keçi ve İneklerle gidilir ve dönülürken  ilk su içilecek, mola verilecek yer burası idi.  Burada su içmemiz için illeki  MAŞRAPA,

büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesi için YALAK vardı.

               “Yalak şu anda kenara atılmış vaziyette gözyaşı dökerek duruyor.”  Çıkardığı sesi,  yerinde inceleyen her duyarlı insan duyar.

               Mal burada susuzluğunu giderirdi. Bu yerden Dutlu ve  Oba Köyü insanları yazın hergün; malı ise yılın göç günleri,

               Demirci Köyünün malı ise ilkbahardan sonbahara kadar istifade ederlerdi. Şimdi ise,

               Orman İdaresinin yol yapımı sırasında yılın en kurak ayında bile su bulunan bu yerin suyu  kaybedilmiştir.

               Üstelik ileride bu yolun güvenliği açısından da mahzurlu olduğu kanaatindeyiz.

             Nitekim bu yerden 300  m. ileride 1994  yılında  KURU BİR YERDE  meydana gelen bir heyelan sonucu köyün sulama suyu kanalı ve İki Köyün yayla yolu battal oldu. Su kanalının zarar görmesi sulama suyunun kesilmesinin  tuzu – biberi oldu.

             Yol ise kendi imkanlarımızla biraz daha yukarı alarak yapılabildi. Ulaşım sağlandı.

             Söz konusu yer incelendiği takdirde gerçek ortaya çıkacak ve

iddiamızın boyutu anlaşılacaktır.

             Alta gömülen su,  yolu da kaydıracaktır.

             Ameliyat başarılı ancak hasta öldü.

           Orman idaresi  bu yıl  her gün düzenli olarak odun ve kereste taşıdı. İlk günlerde bize  “sabredin birkaç günde açılır, yaylaya kendi yolumuzdan gideriz- gidersiniz” denmişti.

           Arkadaşlarımızla yaylaya gitmeye karar verdik.  Yaşlıları, çocukları ve kütüklerden geçemeyecek olanları götürmedik, GÖTÜREMEDİK ! Aslında gitmek bizden çok onların hakkı. Yürüyemediklerinden göze alamadık.  Araçlarımızla gittik.  Yol ayrımına yakın yaylaya 1 saatlik mesafede aracımızı park ettik. 

               Biz kısıtlı tatil zamanında aracımızla yaylaya geçemedik. 

-         İçme suyunun kaybolduğunu görmenin üzüntüsünü yaşadık.

-         Yolun  projesi  % 3  meyil olacaktı. Bu şarta  uyulmadı.

           Yolun üstünden yol ile beraber  Sulama Suyu gelecektir. Projesi  bendinden itibaren 8.400 metresi yapılmıştır.  2007 programına alınacağı tarafımıza bildirildi.  Bir şey yapılırken önü ve arkası (10-20 yıl sonrası) hesap edilmezse telafisi güç problemler doğurur.   İstek hasıl olmaz.

 

 

 

 

 

 

 

Kendimize yapılan işlemleri sinemize çektik  yine de yürüyerek gidip

geldik. Ancak bir bütün olarak düşünüldüğünde gidişatın köyün uzun vadeli menfaatlerine aykırı olacağı kaçınılmazdır.

Zaten topu topu 6  aile kaldı.  Bu güzel geleneğimizi yaşatan.  

                    Bu fedakar insanlara söz konusu yoldaki dinlenme ve su içme yerini, SÜSÜNÜ ortadan kaldırmak  ZULÜMDÜR.  Yeteri kadar sabrettik.

                     Sayın Makamınızdan,

                     Bu zulüme dur denilmesini,

                     Söz konusu su ile ilgili olarak SUYUN KAYBOLMAMASI İÇİN gerekli titizliği göstermeyen yapımcı firmaya  ilgili yerde  yerin şanına yakışan  çeşme, yalak ve hatıra çardak yaptırılmasını talep etmekteyiz.

                     O yol bir kültürdür, şiiri, hatırası, geleneği, göreneği ile.

                     O yolda nice eşeklerin, atların, öküzlerin ve bilhassa onların sahiplerinin teri, kanı, canı, hayalleri gömülüdür. O toprak konuşuyor. Köyden başlayarak yaylanın ortasına mekan tutan  göç kültürü. Biz  atalarımızdan devir aldık. Çocuklarımıza borcumuzu yerine getirmek zorundayız.

                     Biz bu ÇEŞME ve EKLERİNİ yapımcı firmadan (keşke yapsa) değil ORMAN İDARESİNDEN İHTİMAMLA EVLADİYELİK OLARAK 2007 YILINDA YAYLA ÇIKMADAN YAPILMASINI  BEKLİYORUZ.

                    Yöre insanının hassasiyetine, ihtiyacına ve  gelecekteki ihtiyaçlara  DUYARLI bir mühendis gözetiminde yapılması talebimizin dikkate alınması dileğimizle,

                   Yaramız vardır. Sürçü lisan eyledikse affola.  Saygılarımızla,

23.11.2006    

                                                                                             İzmit Artvin Şavşat İlçesi

Tel& Fax: 0 212 503 51 59                                           Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneği                                                                                  

Cep : 0 532 293 17 66                                                                  Zeki KURT

İ S T A N B U L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ŞAVŞAT KAYMAKAMLIĞINA -  ŞAVŞAT/ARTVİN                           

                                                             ARTVİN VALİLİĞİNE

                                                                      ARTVİN

Özü :  Yol üzerinde  4 çeşme,  4   yalak

Kaybedilen suyunun ortaya çıkarılması,

yolun % 3 meyile uygun hale getirilmesi

talebinden ibarettir

 

        Bizler gurbette yaşayan Dutlu, Sebzeli, Oba ve Demirci Köyü’ nden geçim temin etmek için giden, sıla hasreti ile yanan köylülerden birisiyim. 

        Son yıllarda güzel bir gelenek olarak    Satave Gevrek Festivali vesilesiyle akranlarımızla hasret gideriyor, toplanıyoruz. Çocukluğumuzu yaşadığımız yerleri gezerek eski günleri anıyoruz.

        Köyümüzün eski canlı durumuna dönmesi için İzmit-Artvin-Şavşat Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneğini kurduk.

        Başvurularımız ve ısrarlarımız sonucu Artvin Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayla yolumuz 2001 de yapılmaya başlandı.

        İlk yıl 7.4  km, 2. Yıl 5  km, 3. Yıl ise 700 m. Yol yapıldı.

        Kalan 2.5  km.(3500 adım) lik kısım iki yıl aradan sonra  2006 altı yılında Orman İşletmesi tarafından KÜTÜKLERİN ÇEKİLMESİ İÇİN tamamlandı. 

        Eğer biz önemsenmiş olsaydık yaylaya  750  m  mesafeye kadar Köy Hizmetlerince götürülmüş olan yol  YAYLAYA  BAĞLANIRDI.   2   Yıldır kimse elini sürmedi.  Kütükler her yıl çekilmektedir.  Konumuza dönersek:

        Yayla yolu üzerinde 4 tane mola ve su içme yeri vardır.   Hasta(yer ismi) durağından Uğel Tehil(Kırık Boyunduruk) a kadarki  en uzun 2 saatlik yaya yolunda hiçbir yerde su yoktur.   Koyun, Kuzu, Dana, Keçi ve İneklerle gidilir ve dönülürken  ilk su içilecek, mola verilecek yer burası idi.  Burada su içmemiz için illeki  MAŞRAPA, 

büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesi için YALAK vardı.

        “Yalak şu anda kenara atılmış vaziyette gözyaşı dökerek duruyor.”  Çıkardığı sesi,  yerinde inceleyen her duyarlı insan HİSSEDER.

         Mal burada susuzluğunu giderirdi. Bu yerden Dutlu  ve  Oba Köyü    insanları yazın her gün;  

malı ise yılın göç günleri,

         Demirci Köyünün malı ve insanları ise ilkbahardan sonbahara kadar istifade ederlerdi.    Şimdi ise,

         Orman İdaresinin yol yapımı sırasında yılın en kurak ayında bile su bulunan bu yerin suyu  kaybedilmiştir.

         Üstelik ileride bu yolun güvenliği açısından da mahzurlu olduğu kanaatindeyiz.

         Nitekim bu yerden 300  m. ileride 1994  yılında  KURU BİR YERDE  meydana gelen bir heyelan sonucu köyün sulama suyu kanalı ve İki Köyün yayla yolu battal oldu, kapandı.  Su kanalının zarar görmesi sulama suyunun kesilmesinin  tuzu – biberi oldu.

         Yol ise kendi imkanlarımızla biraz daha yukarı alarak yapılabildi. Ulaşım sağlandı.

         Söz konusu yer incelendiği takdirde gerçek ortaya çıkacak ve

iddiamızın boyutu anlaşılacaktır.

         Alta gömülen su,  yolu da kaydıracaktır.

         Ameliyat başarılı ancak hasta öldü.

         Orman idaresi  bu yıl da her gün düzenli olarak odun ve kereste taşıdı.

-         İçme suyunun kaybolduğunu görmenin üzüntüsünü yaşadık.

-         Yolun projesi  % 3  meyil olacaktı. Bu şarta  uyulmadı.

                 Yolun üstünden yol ile beraber  Sulama Suyu gelecektir. Projesi  bendinden itibaren 8.400 metresi yapılmıştır.  2007 programına alınacağı tarafımıza bildirildi. AB programının kısa listesine giremedik.

                  Bir şey yapılırken önü ve arkası (10-20 yıl sonrası) hesap edilmezse telafisi güç problemler doğurur.   İstek hasıl olmaz.

                  Kendimize yapılan işlemleri sinemize çektik  yine de yürüyerek

gidip geldik. Ancak bir bütün olarak düşünüldüğünde gidişatın köyün uzun vadeli menfaatlerine aykırı olacağı kaçınılmazdır.

Zaten topu topu 6  aile kaldı.  Bu güzel geleneğimizi yaşatan.  

                    Bu fedakar insanlara söz konusu yoldaki dinlenme ve su içme yerini, SÜSÜNÜ ortadan kaldırmak  ZULÜMDÜR.  Yeteri kadar sabrettik.

                     Sayın Makamınızdan,

                     Bu zulüme dur denilmesini,

                     Söz konusu su ile ilgili olarak SUYUN KAYBOLMAMASI İÇİN gerekli titizliği göstermeyen yapımcı firmaya  ilgili yerde  yerin şanına yakışan  çeşme, yalak ve hatıra çardak yaptırılmasını talep etmekteyiz.

                     O yol bir kültürdür, şiiri, hatırası, geleneği, göreneği ile.

                     O yolda nice eşeklerin, atların, öküzlerin ve bilhassa onların sa- hiplerinin teri, kanı, canı, hayalleri gömülüdür. O toprak konuşuyor. Köy-den başlayarak yaylanın ortasına mekan tutan  göç kültürü. Biz  ataları-mızdan devir aldık. Çocuklarımıza borcumuzu yerine getirmek zorundayız.

                     Biz bu ÇEŞME ve EKLERİNİ yapımcı firmadan (keşke yapsa) değil ORMAN İDARESİNDEN İHTİMAMLA EVLADİYELİK OLARAK 2007 YILINDA YAYLA ÇIKMADAN YAPILMASINI  TALEP EDEN  DERNEK DİLEKÇEMİZE CEVAP VERMELERİNE RAĞMEN NAFİLE BEKLEDİK OLMADI 2008 YILINDA BEKLİYORUZ.

                    Yöre insanının hassasiyetine, ihtiyacına ve  gelecekteki ihtiyaçlara  DUYARLI bir mühendis gözetiminde yapılması talebimizin dikkate alınması dileğimizle,

                   Yaramız vardır. Sürçü lisan eyledikse affola.  Saygılarımızla,

 

25.12.2007                                                                                  

Tel& Fax: 0 212 503 51 59                                                                                                                             

Cep : 0 532 293 17 66                                                             Zeki KURT

İ S T A N B U L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          D E R N E K L E R (ŞAVŞAT  İLÇESİ)                     

                                                                      Tel&Fax                   Cep                          Başkan                                                                        

01-Şavşat Kültür Turizm ve Day. Der. 0212 282 82 75-283 32 34 0542414 71 49   İlter TURAN                                                            

                                                      0212 511 81 19                   0505 773 96 83  Av.  Salih ALTUN                                 

                                                      0212 863 82 86                   0542 585 91 98       Nihat YILMAZ

                                                         520 81 71                   0532 720 38 88       Av.  Ferhan ÇELİK    

                                               0212 503 51 59                   0532 293 17 66                     Zeki KURT

02 - ARTVİN–ŞAVŞAT DUTLU VE  0262 322 99 40  0536 852 29 52  E.Öğr   Seyfettin BİLİR     

SEBZELİ KÖYLERİ DERNEĞİ    0212 503 51 59       0532 293 17 66  YK.Üyesi   Zeki  KURT            

03 - CEVİZLİ KÖYÜ  DERNEĞİ  0212 466 57 59 - 660 56 01                            Özmen ALTUN

04 - CİRİTDÜZÜ  KÖYÜ DERNEĞİ    0212 452 82 01 ?  283 38 48                             Sedat Bey                                     

05 - KİRAZLI KÖYÜ  DERNEĞİ  0212 599 03 39-599 31 14 fax- Alaattin GÜNDÜZ Güm.Md.                        

                                                                                0 533 468 30 82      Murat AYDIN  Güm. Müş.          

06 - KOCABEY KÖYÜ VAKFI                          0212 624 10 24  ?                            

07 - KÜPLÜCE KÖYÜ  DERNEĞİ        0212 624 40 89     0542 553 68 77         Mukrim KAYA

08 - MEŞELİ KÖYÜ DERNEĞİ             0212 654 81 91                                        Selami ŞAHİN                                                                     

                                                                                       0532 523 40 04   Yavuz KÜÇÜKALTUN

09-MEYDANCIK(MEYDER) 02122721732-2755181-05355678844-(05326530783Ayvaz IŞIK)

10-PINARLI KÖYÜ DERNEĞİ 02126549999-652641505362453040KenanÖZ05326436377TürkerÜNLÜ             

11 - TEPE KÖYÜ DERNEĞİ                 0212 625 03 26 - 579 55 66 Fax                                Dilaver Bey             

12 - VELİKÖY DERNEĞİ                                                                   0533 690 95 66           Halil TURAN  

13 - YAVUZ KÖYÜ DERNEĞİ            ( 0212 598 07 55)   Efraim KAYA(Üye) Alaattin ALAGÖZ(Bşk)

14 - YONCALI KÖYÜ DERNEĞİ       0212 653 29 57 T&F      0536 265 81 79    Asim ATASOY(E.Öğr)

ŞAVŞAT DERNEKLERİ:  Şavşat,  İzmit, Ankara,  Bursa    -   

        ŞAVŞAT ENCÜMEN ÜYELERİ

1 – YUNUS KARAKAYA (AKP)                                          0537 466 78 77 – 0505 383 97 96

2 -  ASIM  TEKİN  (CHP)

ŞAVŞAT KÖY MUHTARLARI

ŞAVŞAT OKULLARI

İlkokullar (YİBO) ,Ortaokullar, Liseler, Üniversite

ŞAVŞAT MERKEZ VE  KÖY İMAMLARI

Dutlu  KÖYÜ          Erdinç Hoca

Başkan             telefon                         

01 - ŞAVŞAT KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ    İlter TURAN         0 542 414 71 49

                                                                2. Başkan  Nihat YILMAZ:        0 542 585 91 98

                                                                Üye  :  Zeki KURT            :         0 532 293 17 66

                                                                Üye  :  Salih ALTUN         :        0 505 773 96 83

                                                                Üye  :  Ferhan ÇELİK        :        0 532 720 38 88

02 - KOCABEY VAKFI                                              İsrafil ALTUN      0212 654 10 24

03 - CEVİZLİ KÖYÜ DERNEĞİ                               Yaşar BAŞAR        0538 653 07 50

04 - CİRİTDÜZÜ KÖYÜ DERNEĞİ                         Binali ASLAN        0 212 452 82 01

05 - DUTLU VE SEBZELİ KÖYÜ DERNEĞİ         Yaşar GÜLÇİÇEK  0533 369 92 08

06 - KİRAZLI KÖYÜ DERNEĞİ                              Alaattin GÜNDÜZ  0 212 599 03 39

07 - KÜPLÜCE KÖYÜ DERNEĞİ                            Mükrim KAYA      0 212 624 40 89

08 - MEŞELİ KÖYÜ DERNEĞİ                               Mehmet KALIN     0 212 654 81 91

09 - MEYDANCIK BELDESİ DERNEĞİ               Ayvaz IŞIK             0 212 272 17 32

10 - PINARLI KÖYÜ DERNEĞİ                            Türker ÜNLÜ          0 212 654 99 99

11 - TEPEKÖY DERNEĞİ                                      Dilaver BAHÇE      0 212 425 03 26

12 - VELİKÖY DERNEĞİ                                     Halil TURAN            0 2 12 462 22 08

13 - YAVUZKÖY DERNEĞİ                                Alaattin ALAGÖZ    0 212 541 91 01

14 - YONCALI KÖYÜ DERNEĞİ                         Bahattin KARAHAN 0 212 652 24 04

 

ÖNEMLİ FESTİVALLER

 

01 – Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşleri                                Nisan  3. Hafta sonu

02 -  Kafkasör Boğa Güreşleri                                                  Haziran Son Haftası

03 -  Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivali                              Temmuzun ilk haftası

04 -  Ardanuç Aşık Efkâri Şenlikleri                                        Temmuz 3. Haftası

05 -  SAHARA PANCARCI ŞENLİĞİ                                   TEMMUZ 4. HAFTASI

06 – MEYDANCIK GEVREK FESTİVALİ                           AĞUSTOS  İLK HAFTASI

07 – Maçahel Kafkas Arı ve Bal Festivali                               Ağustos 2. Haftası

08 -  VELİKÖY KARÜSTÜ KARAKUCAK GÜREŞLERİ  ŞUBAT 2 Haftası

09 -  Arhavi Kültür ve Sanat Festivali                                      Ağustos 3. Haftası

 

ÖNEMLİ GÜNLER

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM VE  DAYANIŞMA DERNEĞİ

    

                     Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız,

                    Aşağıda isimleri anılan İstanbul’ da faaliyet gösteren ilçe ve köy dernek yönetim kurullarıyız.

                    Dileklerimizi iletmek, görüşlerinizi alarak istifade etmek üzere ;

1        -              Artvin Organik Tarım Projesinden çıkarıldı.       

         Yeniden bu projeye dahil edilmesi;

2        -             Artvin Evi

         Miniatürk vb. yerlere harmanı, mereği, ağılı ile

3 -                Artvin ve Yöresinde kullanılan gerek tarım

        aletleri(4 Çift Öküzün çektiği Karasaban, döven vb),  mut-

        fak aletleri, giyim  kuşam takımlarının İSTANBUL’ a  ka- 

        zandırılması. Yok olan tarihe sahip çıkmak. Elimizde hepsi                            

        vardır. Bunları sergileyebileceğimiz bir mekanın tahsisi.

4          -                Aşık KARA (İbrahim KARA)

       93 harbinin büyük ateşleyicisi Aşık Şenlik silsilesinin

                          Artvin’ de yaşayan son temsilcisi.

       Kendisi  1927  doğumlu olup  14  yaşında  Karagöl’ de bir

pirin elinden bade içti. 80. Yaşında  “Bade içişinin 66. Yılı” nın Cemal Reşit Rey’ vb. de SAĞLIĞINDA düzenlenecek bir programla onurlandırılması.

2005        Yılında Ataköy Ahmet Cömert Spor salonundaki 

“ 7 Mart Şehitleri Anma” gecesinde sayın Başkanla tanıştı.  Ayak üstü   12  dakika şiirlerini dinledi.  Özel kaleme emir verdi ve  “ Duygular Dile Geldi”  isimli kitabı  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bastırıldı.

2006        Miniatürk Organik Tarım Proje tanıtımından sonra

Organik Tarım Projesine katılanlara deyişlerini sundu.  Sayın Başkan  kendisine Bayramlık Elbise hediye etti”

                    Konularında görüşme talebinde bulunuyoruz.

                    En kısa zamanda görüşme talebimizin kabulüne karar verilmesi hususunu emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz.     Saygılarımızla,

   Görüşme talebinde bulunan Dernekler:          

01 – ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM ve DAY. DERNEĞİ                          Dernekler Adına 02- ARTVİN – ŞAVŞAT DUTLU VE  SEBZ. KÖYL.DER.            Zeki KURT

03 - CEVİZLİ KÖYÜ  DERNEĞİ

04 - CİRİTDÜZÜ  KÖYÜ DERNEĞİ   

05 - KİRAZLI KÖYÜ  DERNEĞİ

06 - KOCABEY KÖYÜ VAKFI

07 - KÜPLÜCE KÖYÜ  DERNEĞİ    A d r e s :    08 - MEŞELİ KÖYÜ DERNEĞİ          Yenibosna, Zafer Mah. Çınar Sk.No:3   09 - MEYDANCIK (MEYDER)            Bahçelievler  - İSTANBUL

10 - PINARLI KÖYÜ DERNEĞİ

11 - TEPE KÖYÜ DERNEĞİ               Tel & Fax :  0 212 503 51 59

12 – VELİKÖYÜ DERNEĞİ

13-  YAVUZ KÖYÜ DERNEĞİ           Cep No      :  0 532 293 17 66

14 - YONCALI KÖYÜ DERNEĞİ      EMail         :  satavekirtasiye@mynet.com

       NOT: 11.12.2006 Pazartesi Günü Danışman Prof. Erman TUNCER ile 14.oo – 15.30  arası görüştük. Bunlarla ilgili olarak tek tek başvuruda bulunun bunu Sayın Başkana iletirim, dedi. İlter Turan-Alaattin Gündüz-Zerdali- Zeki ÇARKOĞLU  Genel kanaat olumlu.

 

                     T.C.   ŞAVŞAT  KAYMAKAMLIĞI

                            TARIM  İLÇE   MÜDÜRLÜĞÜNE

                                           ŞAVŞAT – ARTVİN

Özü :  Bahçenin

Verimlileştirilmesi talebi hk.

 

                      İlçeniz  Dutlu Köyü, Merkez Mahallesi  nüfusuna kayıtlıyım(Ek:1) Sahibi bulunduğum  Nukriya mevkiindeki bahçemin içinde bulunan muhtelif sayıdaki

              1 - Elma,

2 - Armut

3 - Ahlat( Bizim Panta)

4 – Kiraz -  Siyah / Acı

5  -         -  Beyaz    

              6 – Ceviz

              7 – Kızılcık

              8 -  Karaağaç

              9 -  Pelit

             10 -  Böğürtlen

             11 – Ihlamur

             12 – Erik  -  Siyah

             13 -         -  Beyaz

             14 – Salor

             15 – Üzüm – Beyaz

             16 -           -  Siyah

             17 -           -  Boz

             18 -  Çilek

             19 -  Mantar         vb. bitkilerin örnek Budama, Aşılama, Seyrekleştirme, Ekme, Alt Yapı, Sulama Sistemi  vb. işlemlerini makamınız gözetiminde yapmak istiyorum.

                       Gereken işlemlerin yapılmasına karar verilmesi hususunu saygılarımla arz ve talep ederim.30.03.2007

A D R E S :                                                             

Dutlu Köyü Şavşat – Artvin                                                Zeki KURT

Haberleşme Adresi :Yenibosna, Zafer Mah. Çınar Sok. No. 3

Bahçelievler-İSTANBUL

Tel: 0 532 293 17 66- 0 212 503 51 59 (Ödemeli)

ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM

ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

     

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞINA

                          

Özü : Artvin Evi Kurulması ve Öğretmen

Zeki ÇARKOĞLUNUN eşyalarının

Bu müze eve konulmasını istediğimiz hk

 

                                       Artvin Evi

   Miniatürk vb. yerlere harmanı, mereği, ağılı ile

                Artvin ve Yöresinde kullanılan gerek tarım aletleri

   (4 Çift Öküzün çektiği Karasaban, döven vb), mutfak aletleri,

    giyim  kuşam takımlarının İSTANBUL’ a  kazandırılması ... 

                Yok olan tarihe sahip çıkmak. Elimizde hepsi vardır.                            

                Bunları sergileyebileceğimiz bir mekanın tahsisi.

             

              İstanbul’ un turizme yönelik bir yerine öncelikle Miniatürk’ e  Miniatürk’ un kuruluş amacına uygun olmak üzere münasip bir başka yerde, ayrıca   Kadırga – Sultanahmet civarında  ahşap bir Artvin Evi kurmak veya Başta Belediye olmak üzere kuranlara yardım etmek,

             Burada Artvin ile ilgili her nevi tarım alet ve edevat, el sanatları, yöresel giyim vb. teşhir edeceğimiz, Organik yöre yemeklerinin pişirilip yenildiği, aşıklık geleneğinin yaşatıldığı  müze- ev kurmak istiyoruz.

             Müze – ev  için her türlü alet ve edevatımız Ortaköy’ de bulunan  Öğretmen

Zeki ÇARKOĞLU’ NDA olup bu yere tahsis edebileceğini ifade etmektedir. Yaşlandığından bu işi bırakmak istemektedir. Bu büyük birikimi halen faaliyette olan Miniatürk veya İstanbul’ un münasip yerine kurulacak olan Kültürpark  vb.  kültür faaliyetine tahsis etmek istiyoruz.

              Hemşehrilerimiz ve bilhassa meraklı turistlerin bu işten istifade edecekleri kanaatindeyiz   

              Artvin’ in müze –ev (ve / veya maket ev) projesine dahil edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                        A d r e s:                                         ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM ve

Yenibosna, Zafer Mah.Çınar Sk.No:3                       DAYANIŞMA DERNEĞİ

Bahçelievler – İSTANBUL

Tel:0532 293 17 66 Tel&Fax:0212 503 51 59

İrtibat : Zeki KURT

 

Artvin  Müze - Ev  talebinde bulunan Dernekler:         

01 – ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM ve DAY. DERNEĞİ                                       02 - ARTVİN – ŞAVŞAT DUTLU VE  SEBZ. KÖYLERİ. DER.                            03 - CEVİZLİ KÖYÜ  DERNEĞİ

04 - CİRİTDÜZÜ  KÖYÜ DERNEĞİ   

05 - KİRAZLI KÖYÜ  DERNEĞİ

06 - KOCABEY KÖYÜ VAKFI

07 - KÜPLÜCE KÖYÜ  DERNEĞİ

08 - MEŞELİ KÖYÜ DERNEĞİ

09 - MEYDANCIK (MEYDER)

10 – PINARLI KÖYÜ DERNEĞİ

11-  TEPE KÖYÜ DERNEĞİ

12 – VELİKÖYÜ DERNEĞİ

13-  YAVUZ KÖYÜ DERNEĞİ          

14 - YONCALI KÖYÜ DERNEĞİ

 

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞINA

                           

Özü :  Fotoğraf  sanatçımız Zafer GÜNGÜT’ ün

Renklerim  “ UTKU”  Fotoğraflarının İstanbul’un

Münasip sanat galerilerinde sergilenmesi isteğimiz hk

 

             

              Artvin – Şavşat ilçemizden değişik fotoğraflarının  yer aldığı Fotoğraf Sanatçımız Zafer GÜNGÜT’ un  Renklerim “ UTKU”  isimli çalışmalarını;

              01.03.2008 günü yapılacak olan Şavşat’ ın düşman (Rus) işgalinden kurtuluşu gecesini  de içine alan

              22.02.2008 – 02.03.2008 tarihleri arasında Bakırköy Yeni Mahalle Cem Karaca Kültür Merkezinde,

              Bu tarihten önce veya sonra Taksim Sanat Merkezi ile Kadıköy  Semtinde bulunan başkanlığınız sanat Merkezinizde   sergilemek istiyoruz.

              Sanatçımızın bu çalışmasını İstanbul’ un münasip yerine kurulacak olan Kültürpark  vb.  kültür merkezlerinde de sergilemek istiyoruz.

              Hemşehrilerimiz ve bilhassa meraklı turistlerin bu işten istifade edecekleri kanaatindeyiz   

              Gerekli  kararın verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

                        A d r e s:                                         ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM ve

Yenibosna, Zafer Mah.Çınar Sk.No:3                       DAYANIŞMA DERNEĞİ

Bahçelievler – İSTANBUL

Tel:0532 293 17 66 Tel&Fax:0212 503 51 59

İrtibat : Zeki KURT

 

Fotoğraf Sergisi talebinde bulunan Dernekler:         

01 – ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM ve DAY. DERNEĞİ

02- ARTVİN – ŞAVŞAT DUTLU VE  SEBZ. KÖYLERİ. DER.                            

03 - CEVİZLİ KÖYÜ  DERNEĞİ

04 - CİRİTDÜZÜ  KÖYÜ DERNEĞİ   

05 - KİRAZLI KÖYÜ  DERNEĞİ

06 - KOCABEY KÖYÜ VAKFI

07 - KÜPLÜCE KÖYÜ  DERNEĞİ

08 - MEŞELİ KÖYÜ DERNEĞİ

09 - MEYDANCIK (MEYDER)

10 – PINARLI KÖYÜ DERNEĞİ

11- TEPE KÖYÜ DERNEĞİ

12 – VELİKÖYÜ DERNEĞİ

13-  YAVUZ KÖYÜ DERNEĞİ           

14 - YONCALI KÖYÜ DERNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM  

ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

       

             İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

Özü : Organik Tarım projesine

        dahil edilmek istediğimiz hk

 

              İstanbul Halk Ekmek tarafından uygulanan Organik Tarım Projesinden Artvin’ in çıkartıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

              Hemşehrilerimiz bu  projeden faydalanmak istemektedirler   

              Artvin’ in projeye dahil edilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 

A d r e s:                                             ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM ve DAY. DERNEĞİ

Yenibosna, Zafer Mah.                   

Çınar Sk. No:3

Bahçelievler – İSTANBUL

Tel:0532 293 17 66 Tel&Fax:0212 503 51 59

İrtibat : Zeki KURT

 

Organik Tarım talebinde bulunan Dernekler:         

01 – ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM ve DAY. DERNEĞİ                                  02- ARTVİN – ŞAVŞAT DUTLU VE  SEBZ. KÖYL.DER.                               03 - CEVİZLİ KÖYÜ  DERNEĞİ

04 - CİRİTDÜZÜ  KÖYÜ DERNEĞİ    

05 - KİRAZLI KÖYÜ  DERNEĞİ

06 - KOCABEY KÖYÜ VAKFI

07 - KÜPLÜCE KÖYÜ  DERNEĞİ

08 - MEŞELİ KÖYÜ DERNEĞİ

09 - MEYDANCIK (MEYDER)

10 – PINARLI KÖYÜ DERNEĞİ

11- TEPE KÖYÜ DERNEĞİ

12 – VELİKÖYÜ DERNEĞİ

13-  YAVUZ KÖYÜ DERNEĞİ          

14 - YONCALI KÖYÜ DERNEĞİ

 

ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM  

ve DAYANIŞMA  DERNEĞİ

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

Özü : 14 yaşında pir elinde bade içmiş

          Doğumunun 81.  Sanatının 67. Yılındaki

          Şavşatlı Aşık (İbrahim) Kara  hk

 

               Aşık KARA (İbrahim KARA)

      93 harbindeki Rus İşgalinin yıkımına karşı büyük ateşleyicisi

Aşık Şenlik silsilesinin Artvin- Şavşat’ ta yaşayan son temsilcisi.

       Kendisi  1927  doğumlu olup  14  yaşında  Karagöl’ de bir

Pir’in elinden bade içti. 81. Yaşında “Bade içişinin 67. Yılı” nın Cemal Reşit Rey’ vb. de SAĞLIĞINDA düzenlenecek bir programla onurlandırılması.

2006        Yılında Ataköy Ahmet Cömert Spor salonundaki 

“ 7 Mart Şehitleri Anma” gecesinde sayın Sn. Mimar Dr.Kadir TOPBAŞ ile tanıştı. Başkan ayak üstü   12  dakika şiirlerini dinledi.  Özel kaleme emir verdi ve  “ Duygular Dile Geldi”  isimli kitabı  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bastırıldı.

2006     Miniatürk Organik Tarım Proje tanıtımından sonra

Organik Tarım Projesine katılanlara deyişlerini sundu.  Sayın Başkan  kendisine Bayramlık Elbise hediye etti”

                           27 Şubat  2008 – Salı günü  Şavşat’ ın düşman(Rus) işgalinden Kurtuluşu Günü, 7 Mart 2008 Artvin’ in kurtuluş günümüzdür) Mart ayı sonlarında Cemal Reşit Rey vb.  bir yerde 2 saatlik program şansı verildiği takdirde İstanbul Sanatseverleri tarafından beğeni ile izleneceği kanaatindeyiz.

                           Talebimizin kabulüne karar verilmesi hususunu  emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz.                              Saygılarımızla,

A d r e s:                                             ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM ve DAY. DERNEĞİ

Yenibosna, Zafer Mah.                   

Çınar Sk. No:3 Bahçelievler – İSTANBUL

Tel:0532 293 17 66 – Tel&Fax : 0212 503 51 59

İrtibat :  Zeki KURT

Aşık Kara programı için talepte bulunan Dernekler:         

01 – ŞAVŞAT  KÜLTÜR TURİZM ve DAY. DERNEĞİ

02- ARTVİN – ŞAVŞAT DUTLU VE  SEBZ. KÖYL.DER.      

03 - CEVİZLİ KÖYÜ  DERNEĞİ

04 - CİRİTDÜZÜ  KÖYÜ DERNEĞİ   

05 - KİRAZLI KÖYÜ  DERNEĞİ

06 - KOCABEY KÖYÜ VAKFI

07 - KÜPLÜCE KÖYÜ  DERNEĞİ

08 - MEŞELİ KÖYÜ DERNEĞİ 09 - MEYDANCIK (MEYDER)

10 – PINARLI KÖYÜ DERNEĞİ

11-  TEPE KÖYÜ DERNEĞİ

12 – VELİKÖYÜ DERNEĞİ

13-  YAVUZ KÖYÜ DERNEĞİ          

14 - YONCALI KÖYÜ DERNEĞİ

 

                                                      NOT : İSTENDİĞİ TAKDİRDE  5  SAATLİK PROGRAM

YAPABİLİR VE NEFESLER TUTULARAK ZEVKLE İZLENEBİLİR

 

 

 

 

 

 

 

SAYIN   VALİMİZ;

             ONURLU DURUŞUNUZ BİZE  GÜVEN VERDİ.

             YANLIŞLARA DİKKAT ÇEKMENİZ  BAZILARININ  NASIRINA DOKUNDU.  ONLARIN GÖRMEK İSTEDİKLERİNİN NE OLDUĞU BELLİDİR.

              ONLARA BENZEMEDİKÇE  AFFETMEYECEKLERİ KESİNDİR.

              TÜRKİYE’ NİN DEĞERLERİ EROZYONA UĞRAMIŞ ONLARA GAM  DEĞİL

              ONLARIN DERDİ TÜRKİYE DEĞİL,

              EROZYONA UĞRAYAN DEĞERLER HİÇ DEĞİL

              TEBRİK EDER, BAŞARILARINIZIN DEVAMINI  DİLERİM.03.11.2006

                                                                              Saygılarımla,

A d r e s :

Zafer Mah. Çınar Sk. No: 3                                Zeki KURT

Bahçelievler - İstanbul               Şavşat Kültür Derneği Y.K.Üyesi

                                                      Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneği Y.K. Üyesi

Tel          : 0532 293 17 66

Tel&Fax: 0212 503 51 59

 

Gön: Zeki KURT

Zafer Mh. Çınar Sk.No:3

Bahçelievler/ İSTANBUL

Tel : 0532 293 17 66 – 0212 503 51 59

 Sayın

Halil ŞİMŞEK

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı

          Artvin             

 

 

 

 

 

 

İzmit – Artvin Şavşat İlçesi

Dutlu ve Sebzeli Köyleri

Kalkındırma Dayanışma

ve Kültür Derneği

Sayın

Halil ŞİMŞEK

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı

         Duyarlılığınızdan ve hiç alışık olmadığımız davranışınızdan dolayı Dutlu ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma, Dayanışma ve Kültür Derneği olarak

teşekkür amacıyla yolluyoruz.

   Biz Satave Festivalinde  köyümüzün kadimden beri derdi olan Sulama suyu ile ilgili olarak açmış olduğumuz

 

       “SAYIN BAŞBAKANIMIZ / BAŞKANIMIZ

        ORGANİK TARIM PROJESİ İÇİN KÖYE   GİDECEĞİZ   

        ANCAK  KÖYÜMÜZÜN SULAMA SUYU YOK”

       ARTVİN–ŞAVŞAT  DUTLU VE SEBZELİ KÖYLERİ DERNEĞİ 

       ÜYELERİYİZ.

        Bizim bu feryadımıza kulak verdiğiniz, bizde 50 yıldır oluşan kanaati yıktığınız, DUYARLILIĞINIZ  için  size ve  Mühendis Menderes TURAN’ a  teşekkür ediyoruz.

                                                                 Saygılarımızla,      

 

Bir adet sunum dosyası yollandı.18.10.2006       Zeki KURT

İzmit – Artvin Şavşat İlçesi

Dutlu ve Sebzeli Köyleri

Kalkındırma Dayanışma

ve Kültür Derneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın

Cengiz AYDOĞDU

Artvin Valisi

           Duyarlılığından ve hiç alışık olmadığımız davranışlarından  dolayı Dutlu ve Sebzeli Köyleri Kalkındırma, Dayanışma ve Kültür Derneği olarak

teşekkür amacıyla yolluyoruz.

            Satave Festivalinde  köyümüzün kadimden beri derdi olan Sulama suyu ile ilgili olarak açmış olduğumuz

 

       “SAYIN BAŞBAKANIMIZ / BAŞKANIMIZ

        ORGANİK TARIM PROJESİ İÇİN KÖYE   GİDECEĞİZ   

        ANCAK  KÖYÜMÜZÜN SULAMA SUYU YOK”

       ARTVİN–ŞAVŞAT  DUTLU VE SEBZELİ KÖYLERİ DERNEĞİ 

 

       ÜYELERİYİZ.

Festival  bitiminde köyümüzü arayarak

   astığınız pankartı gördüm, problemlerinizi, varsa projenizi bize getirin görüşelim”

 diyerek kabul eden,

             Bizim bu feryadımıza kulak verdiği,  bizde 50 yıldır oluşan kanaati yıktığı, DUYARLILIĞI  için

 DSİ  Bölge Müdür Yardımcısı Halil ŞİMŞEK  ve

   Mühendis Menderes TURAN’ a,

Projemizi kısa süre içinde güncelleştiren

Sulama Müdürü  Mebuse ÇELİK’  e

  huzurunuzda teşekkür ediyoruz.

 

                                                                 Saygılarımızla,      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTVİN VALİSİ CENGİZ AYDOĞDU ŞAVŞAT’TA OKUL VE HEYELAN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUDU

               Artvin Valisi Cengiz Aydoğdu, Artvin İl Emniyet Müdürü Necmettin Emre ile birlikte Şavşat ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Vali Aydoğdu’yu ilçenin girişinde Şavşat Kaymakamı Serdar Kaya ve Şavşat Belediye Başkanı Naci Köroğlu karşıladı.

          İlin eğitim grafiğinin yükseltilmesi için okulları sıkı takibe alan Artvin Valisi Cengiz Aydoğdu, Şavşat’taki  incelemelerine Köprükaya Yatılı İlköğretim Bölge Okulundan başladı. Okulun pansiyonu ve yemekhanesini denetleyen Vali Aydoğdu, Okul Müdürü Ferdinand Atabek’ den bilgi aldı

            Okul pansiyonundaki odaların kalabalık olduğunu gören Vali Aydoğdu, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyen koşullarda barınabilmeleri için odalarda kalan öğrenci sayısının azaltılması gerektiğini söyledi. Yemekhanedeki incelemesinde ise Vali Aydoğdu, tabldot sisteminden tabak sistemine geçilmesinin ve ayrıca su bardaklarının da cam bardak olmasının daha sağlıklı olacağını belirtti. Yemekhanede pişirilen yemekleri de kontrol eden Vali Aydoğdu, aşçıdan bir kaşık isteyerek öğlen yemeği için pişirilen yemeklerin tadına baktı. Pilavın tam olarak pişmediğini gören Vali Aydoğdu, okul müdürüne dönerek,’Bu pilavın bir de sen tadına bak.’ dedi. Pilavın tadına bakan Müdür de pilavın tam olarak pişmediğini anlayınca bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söyledi. Haftalık yemek menüsünü de inceleyen Vali Aydoğdu, gördüğü manzara karşısında tam anlamıyla şok yaşadı. Haftalık yemek menüsünde iki gün üst üste aynı yemeklerin verildi-ğini gören Vali Aydoğdu,“Size ödenek gelmiyor mu? Haftalık yemek menü-sünü bundan böyle protein uzmanı doktorun kontrolünde hazırlayın.” diye talimat verdi. Denetim sonrası okul bahçesinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, okulun başarılı öğrencilerinden Ömür Saymaz’ a futbol topu hediye etti.

 


 

              Okuldaki incelemenin ardından bir süre önce Şavşat’ın Söğütlü mahallesinde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu İlçe Kaymakamı Serdar Kaya’ dan bilgi aldı. Kaya, heyelan bölgesinde önceden tedbir olarak boşaltılan 31 evden 7’sinin toprak altında kaldığını ancak, daha önceden alınan tedbir sayesinde heyelanda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediğini ifade etti. Vali ve beraberindekiler daha sonra ilçeye yeni atanan Kaymakam Serdar Kaya’ ya makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakamlıktan çıkışında ise heyelanda evleri yıkılan vatandaşlarla görüştü. Vali Aydoğdu en kısa sürede yaraların sarılacağını belirterek,”Sizlerden biraz sabır istiyorum. Biliyorsunuz önümüz kış. Şu anda hemen sizlere ev yapmamız mümkün değil, ancak sizleri mağdur etmeyeceğiz. Kısa bir süre sizleri boş olan okullarımızda misafir edeceğiz. En kısa süre içinde de sizlere kalıcı bir konut temin edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.” dedi.-- 06.11.2006 -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRİK  SANTRALI -  Dutlu, Oba, Çağlayan, Yağlı,  Tepebaşı ve Çukur   Yaylalarına,

                        -    Satave Festival Alanı ve kışlasına

-         Başta Dutlu, Oba  Köylerine  ve Meydancık bucağı ile  İmerhev Vadisindeki tüm köylere

-         Balıkçılık tesisi

-         Yaylanın durumu- ihyası

                        -    Organik Tarım  ve   Sertifikalı Tohum

DAVİTET – DGABİYET-CAMİ MAHALLE   BAĞLANTISI

25     ŞUBAT 2007  SALI GÜNÜ YAPILACAK OLAN

   ŞAVŞAT’ IN 86. KURTULUŞ GECESİ TERTİP HEYETİ

 

Zeki  KURT :  0532 293 17 66  Tel& Fax: 0212 503 51 59

Hanefi ALTUNAL         :  0 533 352 87 77

Murat  AYDIN               :  0 533 468 30 82  Fax : 0 212 465 35 88

Ayla  ZEREN                 :  0 536 245 00 31

Yavuz KÜÇÜKALTUN :  0 532 523 40 04  Fax: 0 212 320 26 63

Gökhan YILDIZ              : 0 532 548 99 48

Selçuk AYDIN                :  0 532 226 23 56

 

25.01.2007 Tarihinde Şirinevler, Mavi Jeans- Flo (İst. Bölge İdare Mahkemesi) Arkası (Çınar Sok. No: 3  adresindeki  SATAVE’ de 19oo – 22oo arası toplantı yapılacaktır.

 

Gelen arkadaşların:Kendi köylerinde:1- 80 yaşından büyüklerimizin isimleri (Yaş dahil)                

2        – Sahnede türkü, şarkı, skeç, gösteri vb.             

        yapabilecek kişiler listesi

3 -    Gecede görev alacak Şavşat Halk oyunlarını   

        çocuklara oynatabilecek öğretmenler

        vb. listesi

4  -   Öğrencilere burs veren kişilerin listesi

5 -    Yaşlıları onurlandıracak hediyeler için

        Zenginler  Listesi 

6 -    Gecenin yapılabileceği salon vb. yerler listesi    

        fiyat ve  kapasitelerini ihtiva eden

        ön  çalışmaları ile gelinmesi rica olunur.

                                                                7 -     Köyünüzde ne tür proje tatbik edilebilir

                                                                        (Turistik, Eğitim, Sağlık, Tarımsal  vb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            DSİ  ARTVİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                                                   ARTVİN VALİLİĞİNE

                                                                          ARTVİN

 

Özü :  Elektrik Santralı hk.

 

                    Bizler gurbette yaşayan  Artvin-Şavşat-Dutlu Köyü’ nden geçim temin etmek için giden ancak sılayı unutmayanlarız.

                 2001 yılında kurulan derneğimizin uzun çalışmaları sonucu Karçal Dağının eteklerinden köyümüze kadar olan  23 km’ lık kanalını 40x60 ebadında kazıdık ve bitirdik.

                    Bendinde  57  LT/Sn   su kaynağı vardır. İstendiğinde  110  LT/Sn. veya daha fazlasına çıkarılabilir.  Su potansiyeli vardır.

                  Kotu 2700 – 3200  arasındadır.

                  Yakınlarda 5 köyün yaylası, Şavşat’ ın en kalabalık ve en yüksek köylerinden birisi(Maden Köyü) vardır.

                  Münasip yerlere kurulacak elektrik santralı ile bu yaylalara elektrik verilecek ve tereyağı, peynir ile tuzlu ayran üretimine bağlı olarak hayvancılık patlama yapacaktır. Santral kurmaya elverişli yerler vardır. Kendini kısa sürede finanse edecek, meralar değerlendirilecektir.  Ayrıca,

                  Dutlu Köyüne yakın bir yerde kurulacak olan elektrik santralı da  Meydancık beldesi ve bütün köylerine düzenli olarak elektrik verebilecek kapasitededir.   Suyun gücüne dayalı her tasarıya uygundur.

                   Bilgi edinilmesini, köyümüzün, yaylamızın problem -lerine evlâdiyelik çözüm bulunmasını arz ve talep ederim. 24.12.2007

                                                                                                        Saygılarımla,

A d r e s :

Zafer Mah. Çınar Sk. No: 3                                                            Zeki KURT

Bahçelievler - İstanbul                                erneği   Y.K.Üyesi

                                                        Dutlu/Sebzeli Köyleri Derneği Kurucu Y.K.Üyesi  Tel          : 0532 293 17 66

Tel&Fax: 0212 503 51 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            VALİLİK  MAKAMINA

                                                                      ARTVİN

 

                                        KAYMAKAMLIK MAKAMINA

 

                                                                               ŞAVŞAT

 

Özü : Ağaçlandırma hk.

 

                    Makamınızın çalışmaları sonucu  Dutlu Köyü Cami Mahallesine kadar geniş yol yapıldığının sevincini yaşamaktayız. Önümüzdeki sene de asfaltlanacağı ifade edilmektedir. Ancak,

 

                    Devletin  2008 yılında almış olduğu karar ile tüm yurtta ağaçlandırma seferberliğinin başlatılacağını da öğrenmiş bulunmaktayız.

 

                    Ana asfalttan başlayarak yol boyu tüm altyapısı ile başta dut olmak üzere belirli aralıklarla ağaçlandırma yapılmasını talep etmekteyiz.

 

                    Bu yapılabildiği takdirde sulama vb. sürekli bakımını köy olarak yapacağımızı ve emeği boşa çıkarmayacağımızı bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 24.12.2007

                                                                      Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneği

                                                                                                                İstanbul

                       

     İRTİBAT:  Dutlu Köyü Muhtarlığı

 

 

                                       KAYMAKAMLIK MAKAMINA

                                                                               ŞAVŞAT

 

 

Özü : Ağaçlandırma hk.

 

                    Köyümüz Bado  Mevkiinin altında – Meydancık yolunun üstünde kalan yerlerin, heyelanlı olması nedeniyle Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğünce büyük çalışmalar yapılmıştır.

 

                    Söz konusu yerin kökleri çok derinlere kadar salan başta DUT ağacı olmak üzere tamamen meyve ağaçlarıyla köyün ismi ile özdeşleşen bir program dahilinde donatılmasını talep ediyoruz. 

 

                    Devletin  2008 yılında almış olduğu karar ile tüm yurtta ağaçlandırma seferberliğinin başlatılacağını da öğrenmiş bulunmaktayız.

 

                    Bu yapılabildiği takdirde devletin gözetim ve denetiminde sulama vb. sürekli bakımını köy olarak yapacağımızı ve emeği boşa çıkarmayacağımızı bilgilerinize saygılarımızla sunarız.24.12.2007

                                                                    Dutlu ve Sebzeli Köyleri Derneği

                                                                                                                 İstanbul

                      

 

     İRTİBAT:  Dutlu Köyü Muhtarlığı 

 ------------------------------------- 0 ------------------------------------

           ŞİMDİ  DE  BERTA  KÖPRÜSÜ -  BU DAHA  ÇETİN  GEÇECEK

Kitabesi bulunmayan köprünün kesin olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir. Ancak 1973 Artvin İl Yıllığında köprünün, 1878’de gerçekleşen Artvin’in Ruslara terk edilmesinden önce, stratejik önemine binaen Osmanlılar tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Önemli bir onarım geçirmeden günümüze sağlam olarak ulaşan yapı, 1980’li yıllarda hemen yakınına yapılan yeni köprüyle eski önemini kaybetmiştir.

Yapı üzerinde veya kayıtlara geçen herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır.

Köprü, Artvin-Şavşat karayolunun 21. kilometresinde olmak üzere, Çoruh Irmağ’ını besleyen Berta Suyu’nun üzerinde, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde kurulmuştur. Uzunluğu 64.20 m., genişliği ortalama olarak 5.00 m. ve yaklaşık 7.30 m. yüksekliğinde olup üç gözlü ve düz yollu körpüler grubuna girmektedir. 0.50 m. yüksekliğinde ve 0.55 m. genişliğinde taştan korkuluğu bulunmaktadır.

Yuvarlak kemerlerle vurgulanan gözlerin her biri 9.15 m. genişliğe ve 3.30 m. yüksekliğe sahiptir.

Herhangi bir süslemesi bulunmayan yapının tüm yüzeyi düzgün taşlarla kaplanmıştır.

Yrd. Doç. Dr. OSMAN AYTEKİN

OSMAN AYTEKİN'E CEVAP:

Daha sonra bütün İNTERNET sitelerine ve tarihe esas kaynak alınan .1974 Artvin

Yıllığına göre...!!!) " Herhangi bir kitabesi bulunmamakla birlikte 1878 yılında Osmanlılar tarafından yapıldığı bilinen bu tarihi köprünün..."  yapımı devam etmekte olan Deriner Baraj Rezervuarı içinde bulunduğu ve baraj suları altında kalacağı bilinmektedir. Buna rağmen ....1994  yılında hazırlanmış olan "...Deriner Barajı HES Projesi ÇED raporunda" ne yazık ki bu  köprünün varlığından bile    s   ö   z            e d i l m e m e k t e d i r .

102 yaşındaki Haydarpara Garından daha önce yapılan Köprünün  yapıldığı  tarih  kesinlikle

1878 değildir. Hiçbir ilmi, arkeololojik bilgi ve bulguya dayanmayan 1974 Artvin İl Yıllığındaki mesnetsiz bilgiyi  esas almak, kitabesinin bulunmadığını iddia etmek, en küçük çeşmeyi bile kayıt altına alan atalarımıza hakaret, bilime de ihanettir.  O  nedenle şair:

Şair,   Baba oğlundan mahçup hocasından talebe, demektedir.  Gururlanması gerekirdi.

1877-1878'de (= 93 harbi felaketi nedeniyle) yöre  Rus  işgali  altındadır.  Savaş zamanında  her birinde en az 200 çekiç izi bulunan böyle bir sabır, estetik ve uyum harikası yontma taştan sanat eseri  yapılamaz. İşgalci ise hiç yapmaz. Aksini iddia eden hain değilse gafildir.

Bunu görmemenin de, tahrifatın da  kasıtlı olduğu & gaflet - art niyet taşıdığı kanaatindeyim.

Ezberci değil araştırmacı tarihçilere ihtiyacımız vardır.

AMACIMIZI "ARTVİNDE KURBANLIKLAR" DA İFADA ETTİK.

 

ZEKİ KURT:Zafer Mh. Çınar Sk. No:3 Yenibosna,Bahçelievler/ İSTANBUL

www.bertakoprusu.com & info@bertakoprusu.com Tel&Fax:212 503 51 59 Cep: 05322931766

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞINA - ANKARA

Halk Susuyorsa asaletindendir

Bu çalışma Artvin halkı, Artvin’ den göç edenler, duyarlı kültür dostları ve doğmamış varisler tarafından zimnen imzalanarak onaylanmıştır.

HIRVAT TOPÇUSU MOSTAR KÖPRÜSÜNÜ, SIRP TOPÇUSU KONJİÇ’İ TAHRİP ETTİ

UNESKO VE TÜRKİYE TARAFINDAN İKİSİ DE KURTARILDI ! YAKIŞTI

BERTA KÖPRÜSÜNÜ,ORUÇLU KÖYÜ CAMİİ VE ZEYTİNLİK MERKEZ CAMİİ ve TÜRBELERİ

Kim KURTARACAK ? !!! TÜRKİYE’DE MÜZESİ OLMAYAN TEK İL ARTVİN’ dır. İşte Fırsat :

Ne istiyoruz? Hasankeyf, Nemrut, Ahtamar, Ani ve Zeugma’ya gösterilen ilgi/masrafın(1/1000) binde birini

Unutulmasın ki 93 harbi faciası Balkanlardan ve Kafkaslardan eşzamanlı yürütüldü.

Fiili işgalin ön hazırlığı olan Kültürel işgalin tehdidi kanaatindeyiz.

1 -) -Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ nün vermiş olduğu 08.03.1996 tarih 130/2410 Sayılı toplantı / kararı : Yapılan görüşmeler sonunda adeta Proje çizilmiş, yapılacaklar açıkça anlatılmış:

“a) Deriner Barajı ve Hidroelektrik santrali içinde kalan Oruçlu Köyü Camii, Zeytinlik Merkez Camii, Ferhatlı ve Berta Köprüsü ve kümbetlerin rölöve ve restütüsyon projelerinin çıkarılarak kurtarma kazıları, yapılmasına ; ....

El insaf, bu karara rağmen şimdiye kadar 15 yıldır ilgililerince bir adım dahi atıldığını da,

Kurulunda aldıkları kararı takip ettiklerini de görmedim, duymadım.

2 - ) Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün 25.02.2008 tarih, ve .../61.532.10-0103 sayılı Artvin İlinde yer alan Tarihi BERTA ve Avcılar (Ferhatlı) Köprüleri ile ilgili Yazısı: “... köprülerin taşınması yerine barajların ekonomik ömrünü tamamlamasıyla birlikte yeniden gün ışığına çıkabileceği düşünülerek bulundukları ortamda kalarak korunmalarının daha uygun olacağı düşünülmektedir”denilerek 1000 yıl sonrası işaret edilmiştir.

Projelerinin DSİ tarafından hazırlanması, Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir” kararının hiçbiri yapılmamış MÜEBBET HAPSE MAHKUM kararı verilmiştir...

Peki, neden Hasankeyf su altında korunmuyor... Oraya seferberlik, bize nasihat. İçimize sinmedi. Bize hep akıl

(nasihat); Hasankeyf, Zeugma, Ani ve Nemrut Harabelerine para yağdırırsanız, bu sistemi Artvin’ liye anlatmak kolay olmayacaktır.Mızrak çuvala sığmıyor.Eserler tarihi,bu yerler T.C.hudutlarında değil mi / Bir yere verilmiş söz mu var?

Berta Köprüsünün Deriner Baraj Rezervuarı içinde bulunduğu ve baraj suları altında kalacağı bilinmektedir.

Buna rağmen ....1994 yılında hazırlanmış olan “...Deriner Barajı HES Projesi ÇED raporunda“ ne yazık ki bu köprünün varlığından bile s ö z e d i l m e m e k t e d i r .

Her birinde en az 200 çekiç izi bulunan böyle bir sabır, estetik ve uyum harikası yontma taştan sanat eseri yapılamaz..

DSİ Artvin Bölge Müdürü Sayın Sezai SUCU “ 1.870.000.-TL tahsisat ayrılmıştır, bize gösterilecek yer hemen

kurarız.” Cevabı ile birlikte dokümanını da vermiştir. 1 trilyon.870 milyar para ayrılmıştır. Bu tahsisat çalıştırıl-mamış bu paranın 1.770.000.- TL‘ sı 2010 ve sonrası için KEŞİF BEDELİ olarak öngörülmüştür DENMİŞSE DE İNANMAYIN...Basra harap olmak üzere ÖZÜR KABAHATTEN BÜYÜK.... samimiyet (?! ) yetmiyor. Şöyle ki;

DSİ’ nın bağlı olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı 14 Aralık 2009 tarih .. /11988 sayılı yazı : ...KÖPRÜ EN İYİ

SU ALTINDA KORUNUR görüşünü bildirmiştir. Kararı ile önceki düğüm nasıl kördüğüm oldu. B A K I N MARİFETE . Bu kadar cehalet (gaflet + ihanet değilse) ancak eğitimle kazanılır. 1926 Şavşat Meşeli köyü doğumlu

8 Altın madalyalı Halk Ozan Aşık Kara Nisan – 2009 ‘ da köprü başında gözyaşları içinde adeta y a l v a r ı y or !!!:

Bugün yaptığınız ıhmalın hesabını yarın torunlarınız sorar :

Minnetkârım beyler bütün sizlere, Dar gününde şahit olur bizlere;

Taş dökmeyin geçmişteki izlere. Böyle bir tarihi yıkmak mı o

Görüldüğü üzere DEVLET KATINDA KOPUKLUK VARDIR. Herkes durumun farkında. GÖZ BOYAMA Kararlar alınarak görev yapıyor gözükülmüş, ancak top sinsice başkasına ustalıkla atılmış, herkes sıyrılma peşinde. ORTADA SOMUT BİR İŞ YOK Baraj 2011 da su tutacak!!!. Ameliyat başarılı ancak hasta ölüyor.Ulaşamadığımız İst.Büyükşehir Belediye Başkanı medarı iftiharımız Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ’ da Artvinlidir. Daha kime gidelim.

Özün özü : Yağ, Şeker, Un var HELVA YAPAN YOK. Diploma töreninde dekanımız Prof. Kemal TOSUN: Bir

işin yapılmasını istiyorsanız ele alın, eğer istemiyorsanız KOMİSYONA HAVALE EDİN tembihatı ışığında her türlü oyalama manevraları ile hiçbir yetkili sızlanmasın. Bahane üretmesin.O makamlar sızlanma, örtme, sahte “vah vah “ ile geçiştirme değil; çözüm makamıdır. Somuncu Baba dergisindeki Mostar ile ilgili yazı ile bitirmek istiyorum :

“Köprüler yıkılmadan ayakta dursun ki, güzel insanlar güzellikler ülkesine, gönül diyarlarına buralardan geçsin... Kalplerimizde sevgi gülleri, yüzlerimizde tebessüm çiçekleri açsın...”

“Mostar şehir demek, güven demek olmuş. Padişah en güvendiği mimarını göndermiş. Devletin bakışı bu işte... İnsana hizmet, medeniyete köprü. Yasak savma değil, baştan savma ise hiç değil. Estetik, düşünce, hassasiyet işte eser Mostar” Üstelik, maket tarihi eserler önerilmekte ve bununla sabrımız ölçülmektedir. Mahkeme istemiyorum.

İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımız en güvendiği mimari bununla görevlendirir de yukarıdaki cümlelere nazire yapmak nasip olur .... ümit ve dileği ile. 07.07.2010 Saygılarımla ZEKİ KURT (İmza)

ZEKİ KURT:Zafer Mh. Çınar Sk. No:3 Yenibosna,Bahçelievler/ İSTANBUL

www.bertakoprusu.com & info@bertakoprusu.com Tel&Fax:212 503 51 59 Cep: 05322931766

 

Artvin Valiliğine - Artvin

HIRVAT TOPÇUSU MOSTAR KÖPRÜSÜNÜ, SIRP TOPÇUSU KONJİÇ’İ TAHRİP ETTİ

UNESKO VE TÜRKİYE TARAFINDAN İKİSİ DE KURTARILDI ! YAKIŞTI, İYİ OLDU

BERTA KÖPRÜSÜNÜ,ORUÇLU KÖYÜ CAMİİ VE ZEYTİNLİK MERKEZ CAMİİ ve TÜRBELERİ

Kim KURTARACAK ? !!! TÜRKİYE’DE MÜZESİ OLMAYAN TEK İL ARTVİN’ dır.

İşte Fırsat : Ne istiyoruz? Hasankeyf, Nemrut, Ahtamar, Ani ve Zeugma’ya gösterilen ilgi/masrafın(1/1000) binde birini

Unutulmasın ki 93 harbi faciası Balkanlardan ve Kafkaslardan eşzamanlı yürütüldü.

Fiili işgalin ön hazırlığı olan Kültürel işgalin tehdidi altında olduğumuz kanaatindeyiz.

1 -) -Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ nün vermiş olduğu 08.03.1996 tarih 130/2410 Sayılı toplantı / kararı : Yapılan görüşmeler sonunda adeta Proje çizilmiş, yapılacaklar açıkça anlatılmış:

“a) Deriner Barajı ve Hidroelektrik santrali içinde kalan Oruçlu Köyü Camii, Zeytinlik Merkez Camii, Ferhatlı ve Berta Köprüsü ve kümbetlerin rölöve ve restütüsyon projelerinin çıkarılarak kurtarma kazıları, yapılmasına ; ....

El insaf, bu karara rağmen şimdiye kadar 15 yıldır ilgililerince bir adım dahi atıldığını da,

Kurulunda aldıkları kararı takip ettiklerini de görmedim, duymadım.

2 - ) Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün 25.02.2008 tarih, ve .../61.532.10-0103 sayılı Artvin İlinde yer alan Tarihi BERTA ve Avcılar (Ferhatlı) Köprüleri ile ilgili Yazısı: “... köprülerin taşınması yerine barajların ekonomik ömrünü tamamlamasıyla birlikte yeniden gün ışığına çıkabileceği düşünülerek bulundukları ortamda kalarak korunmalarının daha uygun olacağı düşünülmektedir”denilerek 1000 yıl sonrası işaret edilmiştir.

Projelerinin DSİ tarafından hazırlanması, Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir” kararının hiçbiri yapılmamış MÜEBBET HAPSE MAHKUM kararı verilmiştir...

Peki, neden Hasankeyf su altında korunmuyor... Oraya seferberlik, bize nasihat. İçimize sinmedi. Bize hep akıl

(nasihat); Hasankeyf, Zeugma, Ani ve Nemrut Harabelerine para yağdırırsanız, bu sistemi Artvin’ liye anlatmak kolay olmayacaktır.Mızrak çuvala sığmıyor.Eserler tarihi, bu yerler T.C.hudutlarında değil mi/Bir yere verilmiş söz mu var?

Berta Köprüsünün Deriner Baraj Rezervuarı içinde bulunduğu ve baraj suları altında kalacağı bilinmektedir.

Buna rağmen ....1994 yılında hazırlanmış olan “...Deriner Barajı HES Projesi ÇED raporunda“ ne yazık ki bu köprünün varlığından bile s ö z e d i l m e m e k t e d i r .

Her birinde en az 200 çekiç izi bulunan böyle bir sabır, estetik ve uyum harikası yontma taştan sanat eseri yapılamaz..

DSİ Artvin Bölge Müdürü Sayın Sezai SUCU “ 1.870.000.-TL tahsisat ayrılmıştır, bize gösterilecek yer hemen

kurarız.” Cevabı ile birlikte dokümanını da vermiştir. 1 trilyon.870 milyar para ayrılmıştır. Bu tahsisat çalıştırıl-mamış bu paranın 1.770.000.- TL‘ sı 2010 ve sonrası için KEŞİF BEDELİ olarak öngörülmüştür DENMİŞSE DE İNANMAYIN...Basra harap olmak üzere ÖZÜR KABAHATTEN BÜYÜK.... samimiyet yetmiyor. Şöyle ki;

DSİ’ nın bağlı olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı 14 Aralık 2009 tarih .. /11988 sayılı yazı : ...KÖPRÜ EN İYİ

SU ALTINDA KORUNUR görüşünü bildirmiştir. Kararı ile önceki düğüm nasıl kördüğüm oldu. B A K I N MARİFETE . Bu kadar cehalet (gaflet + ihanet değilse) ancak eğitimle kazanılır. 1926 Şavşat Meşeli köyü doğumlu

8 Altın madalyalı Halk Ozan Aşık Kara Nisan – 2009 ‘ da köprü başında gözyaşları içinde adeta y a l v a r ı y or !!!:

Minnetkârım beyler bütün sizlere, Dar gününde şahit olur bizlere;

Taş dökmeyin geçmişteki izlere. Böyle bir tarihi yıkmak mı o

Görüldüğü üzere DEVLET KATINDA KOPUKLUK VARDIR. Herkes durumun farkında. GÖZ BOYAMA Kararlar alınarak görev yapıyor gözükülmüş, ancak top sinsice başkasına ustalıkla atılmış, herkes sıyrılma peşinde. ORTADA SOMUT BİR İŞ YOK Baraj 2011 da su tutacak!!!. Ameliyat başarılı ancak hasta ölüyor.Ulaşamadığımız İst.Büyükşehir Belediye Başkanı medarı iftiharımız Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ’da Artvinlidir. Daha kime gidelim.

Özün özü : Yağ, Şeker, Un var HELVA YAPAN YOK. Diploma töreninde dekanımız Prof. Kemal TOSUN: Bir

işin yapılmasını istiyorsanız ele alın, eğer istemiyorsanız KOMİSYONA HAVALE EDİN tembihatı ışığında her türlü oyalama manevraları ile hiçbir yetkili sızlanmasın. Bahane üretmesin. O makamlar sızlanma, örtme, sahte “vah vah “ ile geçiştirme değil; çözüm makamıdır. Somuncu Baba dergisindeki Mostar ile ilgili yazı ile bitirmek istiyorum :

“Köprüler yıkılmadan ayakta dursun ki, güzel insanlar güzellikler ülkesine, gönül diyarlarına buralardan geçsin... Kalplerimizde sevgi gülleri, yüzlerimizde tebessüm çiçekleri açsın...”

“Mostar şehir demek, güven demek olmuş. Padişah en güvendiği mimarını göndermiş. Devletin bakışı bu işte... İnsana hizmet, medeniyete köprü. Yasak savma değil, baştan savma ise hiç değil. Estetik, düşünce, hassa-siyet işte eser Mostar” Üstelik, maket eserler önerilmekle de sabrımız ölçülmektedir. Mahkeme istemiyorum.

İnşallah, Sayın Valimiz en güvendiği mimari bununla görevlendirir de yukarıdaki cümlelere nazire yapmak nasip olur .... ümit ve dileği ile. Bugün yaptığınızın hesabını yarın torunlarınız sorar

Halk Susuyorsa asaletindendir

Bu çalışma Artvin halkı, Artvin’ den göç edenler, duyarlı kültür dostları ve doğmamış varisler tarafından ‘’Artvin Berta Açık Hava Kültür ve Sanat Galerisi’’ istemi ile zımnen imzalanarak onaylanmıştır.24.08.2010 Saygılarımızla ZEKİ KURT(imza)

ZEKİ KURT:Zafer Mh. Çınar Sk. No:3 Yenibosna,Bahçelievler/ İSTANBUL

www.bertakoprusu.com & info@bertakoprusu.com Tel&Fax:212 503 51 59 Cep: 05322931766